”Jag ser inga förslag för att motarbeta påtryckningar”

Läraren Rickard Öhman svarar Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton i en slutreplik.

Läraren Rickard Öhman i slutreplik till Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton:
”Man får inte glömma att det finns personer, som inte är lärare, som kan tjäna en förmögenhet på glädjebetyg som affärsidé.”

Genom att utelämna marknadskrafternas och friskoleägarnas ansvar i diskussionen om betygsinflation och istället betona svårigheten med tolkningen av betygssystemet, tolkar jag fortfarande Ulla Hamiltons fokus på betygssystemet som att man implikationsvis skjuter ansvaret över på lärarna, särskilt efter att ha lyssnat på samtalet i Studio Ett i P1.

Ett system med ett stort tolkningsutrymme är inget problem så länge professionen inte ifrågasätts. Det kan jämföras med läkares tolkningsutrymme för att ställa diagnos eller juristens tolkningar av lagboken.

Större problem med glädjebetyg

År 2011 genomfördes en ändring av betygssystemet. Man ansåg då att betygsinflationen hade blivit alltför utbredd och att det behövdes fler betygssteg och tydligare kriterier. Nu, tolv år senare, står vi inför ett ännu större problem med betygsinflation.

Att försöka åtgärda problemet ännu en gång med samma metod är dömt att misslyckas så länge de starka incitamenten för påtryckningar kvarstår. Jag ser inga förslag från Friskolornas Riksförbund om hur deras skolor ska motarbeta påtryckningar.

Tjänar en förmögenhet

En diskussion om betygsinflation bör börja med de mest logiska förklaringarna till varför lärare sätter högre betyg och varför skolor fuskar. Det är viktigt att inte utelämna viktiga aspekter som påtryckningar eller lärarnas arbetssituation. Samtidigt får man inte glömma att det finns personer, som inte är lärare, som kan tjäna en förmögenhet på glädjebetyg som affärsidé.

Rickard Öhman, lärare i filosofi och historia

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN:

”Håll inte de anställda som ansvariga för korruption”

Ulla Hamilton: ”Bilden att allt ansvar förskjuts till läraren är överdriven”

Handelshögskolan vill rödflagga skolor som ger glädjebetyg

Larmet om glädjebetyg hyllas: ”Vågar tala klarspråk”