Ulla Hamilton: ”Bilden att allt ansvar förskjuts till läraren är överdriven”

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, svarar på läraren Rickard Öhmans debattartikel.

”Betygssystemet gör lärarens yrkesutövning svår – hart när omöjlig”, skriver Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton i en replik.

Handelsrektorns debattartikel om glädjebetyg har lett till en välkommen diskussion om betygssystemet. Det behövs ett rejält omtag för att säkra förtroendet för betygen. Lars Strannegårds budskap om att Handelshögskolan kommer att behöva se över antagningen till utbildningen är ett tydligt tecken på detta.

Rickard Öhman, lärare i filosofi och historia, gör en feltolkning av den debatten som följt efter Strannegårds artikel. Udden är inte, som Öhman framställer det, riktad mot lärare. I sina svepande formuleringar gör han dessutom gällande att Friskolornas riksförbund skulle lägga ansvaret för glädjebetygen på lärarna – även det en feltolkning.

”Vi gör lärarskrået en otjänst”

Vi är tydliga med att det är betygssystemet som inte fungerar. Ett system som lämnar allt för stort tolkningsutrymme gör det svårt att sätta rätt betyg. Det betyder inte att läraren saknar kompetens, bara att systemet gör deras yrkesutövning svår – hart när omöjlig. Kritiken mot betygssystemet framförs nu också bland forskare.

Lärare är kompetenta och ansvarstagande individer som gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar de har att arbeta med. Bilden att allt ansvar för skolans problem sedan många decennium är förskjutet till lärarna är överdriven. De ska självklart inte ta ansvar för hela skolsveriges utveckling – men vi gör lärarskrået en otjänst om vi berövar dem allt ansvar – exempelvis för det som sker i klassrummet. Vad blir kvar av en sådan profession?

Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN:

”Håll inte de anställda som ansvariga för korruption”

”Jag ser inga förslag för att motarbeta påtryckningar”

Handelshögskolan vill rödflagga skolor som ger glädjebetyg

Larmet om glädjebetyg hyllas: ”Vågar tala klarspråk”