Debatt: Så kan dumpningen av lärares löner bekämpas

Rickard Öhman är lärare i filosofi och historia.

”Arbetsgivare som missbrukar systemet, antingen genom olika kryphål eller öppet, bör pekas ut”, skriver Rickard Öhman.

Arbetsmarknaden för lärare har varit död under en längre tid och är nu iskall. Orsaken är en pågående organiserad lönedumpning där skolföretag tillsammans med politiker manipulerar arbetsmarknaden genom att anställa obehöriga och invandrade lärare, samtidigt som myndigheterna vänder bort blicken. Den svaga ställningen på arbetsmarknaden leder även till ett minskat maktförhållande för lärare, vilket påverkar inte bara lönen utan även arbetsmiljö och arbetsbelastning. Det nya fackförbundet Sveriges Lärare bör mobilisera alla tillgängliga krafter för att bryta den lönedumpning som beror på användandet av obehörig och invandrad arbetskraft.

Grundstommen i ett starkt skolväsende är välutbildade behöriga lärare. Idag väljs behöriga lärare allt oftare bort till förmån för obehöriga lärare. Dessa obehöriga lärare anses vara kostnadseffektiva och betraktas som mer lätthanterliga, särskilt när det kommer till påverkan av betyg och undvikande av intern kritik. Idag är nästan var tredje lärare i svensk grundskola obehörig och trots att skolorna är ålagda att utlysa tjänster som besitts av obehöriga lärare så görs inte detta. Kontrollen är svag och risken för sanktioner är minimal för arbetsgivare som bryter mot reglerna.

System att anställa utländska lärare

Flera utbildningskoncerner, såsom Internationella Engelska Skolan, Dibber och Nordic International Schools, har som system att anställa lärare från utlandet, utan svensk lärarutbildning. De utländska lärarna i dessa koncerner har osäkra anställningsvillkor, och deras uppehållstillstånd är i många fall beroende av arbetsgivarens fortsatta välvilja. De utländska lärarna konkurrerar ut lärare som har utbildats i Sverige, ett land som har en av den längsta universitetsutbildningen för lärarexamen och som genom det har fått insikt om det svenska skolväsendet och dess traditioner, något de utländska lärarna saknar.

Bemanningsföretag har tagit över en del av arbetsmarknaden. Många vikarietjänster tillsätts av bemanningsföretagen, som även använder sig av behöriga lärare. Trots detta tjänar en ambulerande legitimerad lärare eller vikarielärare inte längre lika mycket som lärare med fast anställning, och lönerna har pressats ned. Numera finns bemanningsföretag som erbjuder behöriga lärare en timlön på cirka 150 kronor i timmen.

Ett stort misslyckande

Vi var många som trodde att kravet på legitimation skulle rätta till lärares arbetsmarknad, att arbetsgivare skulle tvingas att anställa behöriga. Istället har denna manipulation, som inget annat är än en organiserad lönedumpning, fått fortgå i det tysta. I andra sektorer kämpade fackförbunden hårt mot invandrad arbetskraft, särskilt inom yrken som byggnadsarbetare och transportarbetare. Fastän den kampen till stor del förlorats, mycket på grund av att yrkeskunskaperna inom dessa sektorer är relativt enkla att tillägna sig och liknande i olika länder, så har deras fackförbund visat föredömlig kampvilja i denna fråga. Exempel på lönedumpning i manschettyrken, särskilt inom myndighetsutövande yrken, har vi aldrig tidigare sett i en sådan omfattning som idag för läraryrket. Det är ett stort misslyckande från tidigare fackförbund som nu bör rättas till.

Finansiera fortbildning för obehöriga lärare

Ett konkret förslag, framfört av bland andra nationalekonomen och debattören Jonas Vlachos, är att införa regler som kräver att arbetsgivaren, på egen bekostnad, finansierar fortbildning för obehöriga lärare. Detta skulle avskaffa incitamenten för att anställa obehöriga och se till att de lärare som behöver fortbildning mest, men ofta inte får det, äntligen får tillgång till det. En sådan åtgärd skulle vara en vinst för elever, lärare och för Sverige som en kunskapsnation.

Även utan en sådan regeländring finns det åtgärder som Sveriges Lärare kan vidta. Till exempel kan facket, i högre grad än idag, arbeta för att öka medvetenheten om omfattningen och konsekvenserna av systematisk anställning av obehöriga lärare. Arbetsgivare som missbrukar systemet, antingen genom olika kryphål eller öppet, bör pekas ut. En dialog bör inledas med dessa arbetsgivare, och om de fortsätter att anställa obehöriga bör facket hota med åtgärder. Oavsett hur denna kamp förs är det genom en samlad ansträngning som Sveriges Lärare kan bekämpa lönedumpningen; detta är inte en kamp som kan föras på individnivå. Sveriges Lärares framtida maktställning hänger på det, och det är nu som kampviljan måste visas.

Rickard Öhman, lärare i filosofi och historia

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Ny rapport: Svag löneutveckling för svenska lärare

Facket inför nya avtalet: ”Vi behöver tänka om”

Granskning: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala