Lärarna berättar: ”Vapen och droger på skolgården”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I Sveriges utsatta områden möter lärarna drogförsäljning och hot. ”Det här är problem som man inte löser på skolorna, det här är ett samhällsproblem”, säger Karl Hallerup på Lärarförbundet Borås.

Karl Hallerup, huvudskyddsombud, Lärarförbundet Borås:
”Det som varit mest tydligt är att efter skoltid pågår narkotikaförsäljning på flera skolor i utsatta områden. De blir en hub där kriminella gömmer narkotika och vapen. Personal hittar droger och de känner stor otrygghet när de är kvar på ett föräldramöte eller APT.

Elever har varit inblandade i stora bråk i bostadsområdet (våldsamt upplopp i Norrby juni 2021, reds anm). Även om det var utanför skoltid flyttas det in i skolan. Det är stora händelser för eleverna och man själv eller familjemedlemmar har deltagit, och det talas om det i skolan. Vi måste ta diskussionen med eleverna och reda i de här sakerna. De kan inte lära sig något om de inte är trygga i klassrummet. På en skola har personal avbrutit droghandel på skolan och tagit hand om drogerna. När de väntade på polis stod flera av de inblandade på parkeringen och fotade och filmade personalen, som upplevde det som väldigt hotfullt. Vi är nöjda med hur rektorerna agerar, de polisanmäler vid minsta misstanke. Och det går att prata med förvaltningen om hot och våld och gängen, de agerar föredömligt.

Men det här är problem som man inte löser på skolorna, det här är ett samhällsproblem. Vi ska undervisa, träffa elever och utveckla vår undervisning. Vi vill inte vara polis, psykolog och socialsekreterare. Det behövs närvaro av andra personer på skolorna.”

Mirlinda Quranolli, huvudskyddsombud Lärarförbundet Botkyrka:

”Självklart är gängkriminaliteten ett problem. Det förebyggande arbetet är viktigt för att få bukt på gängkriminaliteten och då anser vi att det behövs riktiga satsningar på skolan. Det behövs flera behöriga lärare, speciallärare, specialpedagoger, psykologer och kuratorer på skolorna. 

Det är också viktigt att det finns fritidsgårdar och klubbar för unga barn att vistas i på fritiden så att unga inte rekryteras in i gängkriminalitet”.

Marie Wall Almquist, ordförande Lärarförbundet Malmö:

”Vi tänker att vi har barn från klanerna i skolan. Och det händer saker i stan. Det finns vapen och droger på skolgårdar och vi vet att det finns en del av eleverna som går vissa gäng tillhanda. Men vi hör inget om det från våra medlemmar. Och vi har inte märkt att det sprider sig in i skolan. Så vi är inte mer rädda än Malmöbon i övrigt, även om det händer saker här också. Men det kan det göra var som helst. Och jag tror att Lärarförbundet skulle få veta om det var något.”

Magnus Duvnäs, tidigare rektor Husbygårdsskolan, Stockholm:

”Skjutningarna påverkar hela skolan. En skedde precis vid skolgården och vi hade alla lågstadieelever ute. Men det är sällsynt att våra elever rekryteras till gängen. När det skett har det varit efter grundskolan. Jag vet att det finns gäng och parallella strukturer i området. Men det är inget jag har sett. 

Vi jobbar för ett bättre Sverige som håller ihop men det är klart att det finns människor här som har ett annat liv än vad jag och mina grannar har. Samtidigt pågår det en skolverksamhet här som är likadan som den jag varit rektor för tidigare i andra områden.”