Varannan lärare har utsatts för våld

Störst risk att råka illa ut har lärarna i förskoleklass och fritidshem.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Varannan lärare på låg- och mellanstadiet har utsatts för fysiskt våld. Värst är det för lärare i fritidshem, enligt en färsk medlemsundersökning från Lärarförbundet.

Slag i magen, spott i ansiktet, bett i handen och en kniv i armen.

Det är bara något av det som många lärare får utstå i sitt arbete, enligt Lärarförbundets undersökning.

Av de närmare 1 000 lärarna i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1–6 som svarade säger 45 procent att de utsatts för fysiskt våld av elever minst en gång de senaste två åren. Nästan var tredje, 31 procent, har utsatts flera gånger.

Lärarna som är mest våldsutsatta

Källa: Kantar SIFO. Lärarförbundets lärarpanel, 2021. Svaren avser omfattningen av våld under de senaste två åren.

Störst risk att råka illa ut har lärarna i förskoleklass och fritidshem. 59 procent av lärarna i fritidshem har utsatts för fysiskt våld minst en gång de senaste två åren. Motsvarande siffra för lärare i förskoleklass är 54 procent. De som utsatts flera gånger under samma period är 47 respektive 39 procent.

– Resultatet förskräcker, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Ännu vanligare än att bli påhoppad fysiskt är verbalt våld. 

”Håll käften kärring”, ”jävla idiot” eller en matkniv under hakan och orden ”Jag ska döda dig”.  Det är bara några påhopp som lärare fått stå ut med.

72 procent av lärarna säger att de utsatts för verbalt våld minst en gång de senaste åren. Nästan lika många, 62 procent, säger att det skett flera gånger.

Det verbala våldet är störst bland de yngre barnen. 

– Ja, det är ett mycket större problem i de lägre åldrarna, säger Veronika Fridlund, utredare på Lärarförbundet och ansvarig för undersökningen.

Lärare riskerar inte bara att utsättas för våld från elever. Föräldrar försämrar också arbetsmiljön. 

23 procent av de svarande säger att de utsatts för verbalt våld från vårdnadshavare de senaste två åren. Däremot är fysiskt våld från föräldrar ovanligt. Fyra procent av lärarna säger sig ha utsatts för det.

Verbalt våld vanligast

Att våldet är utbrett på Sveriges skolor bekräftas också av Lärarförbundets ombudsenkät. Drygt 1 300 skydds- eller platsombud har svarat. 66 procent säger att lärare utsatts för fysiskt våld och 86 procent för verbalt våld i deras ombudsområde under 2020.

Är det värre än tidigare?

– Tyvärr går det inte göra några jämförelser eftersom undersökningar om hot och våld i förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år är mer eller mindre obefintliga. I den mån dessa lärargrupper har ingått i undersökningar har de klumpats ihop med lärare som har äldre elever. Men eftersom problemen inom dessa grupper är betydligt högre än för de lärare som undervisar i högre årskurser blir det gravt missvisande, säger Veronika Fridlund.

En tidigare rapport från Lärarförbundet visar att bland lärare i årskurs 7–9 har 15 procent utsatts för fysiskt våld och 58 procent för verbalt våld, alltså betydligt lägre siffror.

Bland gymnasielärare har 3 procent utsatts för fysiskt våld och 25 procent för verbalt våld.

Så stort är problemet med hot och våld

Mycket stort  6 %
Ganska stort 31 %
Ganska litet 36 %
Mycket litet 24 %
Vet ej 3 %

Källa: Kantar SIFO. Lärarförbundets lärarpanel, 2021. Svaren avser omfattningen av våld under de senaste två åren.