Nya skollagarna som gäller från 1 juli

Från och med 1 juli börjar en hel del nya lagar att gälla som berör skolan – Läraren hjälper dig genom paragrafdjungeln.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Mer distans- och fjärrundervisning och nya ämnesplaner i matematik. Här är skollagarna som gäller från 1 juli 2021.

 • Så blir skolinformation offentlig

SCB:s beslut om att sekretessbelägga statistik om skolan och elevers resultat fick skarp kritik, och Lärarförbundet kräver att offentlighetsprincipen även ska gälla friskolor.

Dock saknas riksdagsmajoritet för ett sådant beslut – vilket regeringen kringgår med lagstiftning. Lagen som börjar gälla 1 juli är tillfällig, och ersätts med permanenta bestämmelser 2023 då permanenta lagar ska vara på plats.

 • Så ökas möjligheterna till distansundervisning

Skolor får fjärrundervisa i fler ämnen än tidigare, till exempel om det saknas behörig lärare eller eleverna i skolan är få.

Samtidigt införs regler om distansundervisning i skollagen. Undervisningsformen kan användas för elever som har svårt att undervisas på plats, på grund av dokumenterade medicinska psykiska eller sociala problem.

För huvudmannen blir det möjligt att lägga ut distansundervisning på entreprenad, samtidigt som det blir lättare att göra samma sak med fjärrundervisning.

Reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

LÄSTIPS Rädslan inför distansundervisningen – dubbelarbete

Ändringarna genomfördes 1 augusti 2020, men omfattar undervisning som dragits igång före 1 juli 2021. Avtal som ingåtts fram till nu löper på som vanligt, till dess att avtalstiden gått ut.

 • Så ändras ämnesplanerna

Matematik och engelska i gymnasiet och gymnasiesärskolan, samt på komvux får ändrade ämnesplaner.

Bland annat betonar de nya ämnesplanerna fakta och förståelse, och kunskapskraven är mindre detaljerade.

 • Så blir ämnesplanerna för moderna språk

Gymnasie-, gymnasiesärskola och komvux på gymnasial nivå får ändrade ämnesplaner för moderna språk.

 • Så blir registerkontrollen

Registerkontroll av utdrag ur belastningsregistret införs även på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Samtidigt räcker det nu att visa upp ett utdrag, som inte behöver lämnas.

 • Här förlängs undantagen på leg-krav

Kravet på legitimation och behörighet i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning förlängs fram till juni 2028.

 • Kritiserat betygsförsök försvinner

Rektor beslutar om betyg ska sättas i årskurs fyra eller fem, och därmed försvinner försöksverksamheten med betyg i fyran.

 • Så mycket längre blir försöket med tvåspråkighet

Försöket med tvåspråkig undervisning i grundskolan förlängs till och med 30 juni 2022.

 • Så ändras gymnasieskolans yrkesprogram

För vissa yrkesprogram, bland annat barn- och fritid och fordon, har fått förändrad inriktning, ämnen och programfördjupningar. Du kan läsa mer här

 • Slutbetyg förlängs i fyra år

Covid-pandemin gör att det blir möjligt att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux i fyra år.

 • Störst går först

Antagningen till komvux viktas så att elever med störst behov går först när det finns fler sökande än platser.

 • Ny komvux-utbildning ger behörighet till högskolan

Den nya utbildningen är inriktad mot två olika områden, samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

 • Skippar behörighet på SFI

Lärare som inte är behöriga får undervisa i SFI i fyra år, om de samtidigt går en utbildning i till exempel svenska som andraspråk. Undantaget gäller om det saknas behöriga kandidater.

 • De får nya yrkespaket

Skolverket lämnar förslag på nationella yrkespaket för den som studerar till vårdbiträde eller undersköterska.

LÄS ÄVEN

LISTA: Så hyllar lärarna sina elever inför sommarlovet

Wiman: Pang bom – årets mäktigaste ledighet

NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön