Lärarförbundet: Friskolor måste omfattas av offentlighetsprincipen

Skolverkets beslut att sekretessbelägga uppgifter om bland annat resultat och behörighet på skolnivå påverkar hela skolsystemet, menar Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, kräver politiska beslut som leder till att friskolor också ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Skolverket har nu bestämt sig för att sekretessbelägga uppgifter om bland annat resultat och behörighet på skolnivå. Detta sedan friskolors resultat tidigare konstaterats vara affärshemligheter.

– Det är så snurrigt så hälften vore nog. Största problemet är att friskolorna inte lyder under offentlighetsprincipen – trots att de finansieras av offentliga medel. Vi har satt oss i en situation där vi inte kan få tillförlitlig information om skolor, trots att vårdnadshavarna förväntas göra informerade val. Ur ett samhällsperspektiv är det förkastligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

På vilket sätt påverkar det lärare?
– Det påverkar hela skolsystemet. Det är viktigt att kunna följa statistik om andel behöriga lärare, resultat och vilka förutsättningar som ges. Det är viktigt för att kunna fatta politiska beslut om finansiering. Likvärdighetsmiljarderna baserar sig till exempel på socioekonomiska faktorer, det är avgörande att det finns ett korrekt underlag. Men nu kommer det inte finnas tillförlitlig statistik och information, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hur är din tilltro till att SCB och Skolverket kommer fram med lösningar?
– Framförallt är det en politisk fråga. Så länge vi har offentligt finansierat skolväsen med många olika aktörer, så måste all information också vara offentlig. Lärarförbundet menar att alla aktörer bör falla under offentlighetsprincipen, och om regering och riksdag inte är beredda att fatta de besluten, då måste skolan förändras radikalt. Antingen att vi har ett statligt skolsystem utan val och utan risker att bli lurad. Eller så får vi bestämma oss för att skolvalet är bra, men då måste det vara samma spelplan och regler för vilken information man kan få ta del av, säger Johanna Jaara Åstrand.

Friskolorna: Helt fel att skylla på oss

Friskolornas riksförbund slår ifrån sig att de skulle vara drivande i beslutet:

”Skyll inte situationen på friskolorna. Det är SCB:s förändrade sekretesstolkning som är orsaken till att Skolverket agerar som de gör idag. De vill nämligen följa lagen. Vi vill givetvis bistå Skolverket och SCB i arbetet med att hitta en bra lösning på dagens situation så att statistiksekretess inte hindrar möjligheterna till information, utvärdering och jämförelser.”, skriver Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton i friskolebloggen.