Beskedet lärarna väntat på – närundervisning till hösten

Huvudregeln blir närundervisning när skolan drar igång i höst igen meddelar Anna Ekström. Foto: regeringen.se
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Närundervisning som regel – men fjärr- eller distansundervisning för elever med lindriga symptom. Det är beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten.
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, kräver skarpa regler för att undvika fortsatt dubbelarbete för lärarna.

LÄSTIPS Tegnell om lärarkritiken: Hade inte behövt bli så hätskt

Ökad vaccinationsgrad minskar smittspridningen och gör att regeringen och Folkhälsomyndigheten räknar med öppna grund- och gymnasieskolor till hösten.

Men distans- eller fjärrundervisning är en fortsatt möjlighet för arbetsgivarna vid lokala utbrott, eller för elever med milda symptom.

Då kan det bli undervisning på distans

– För att elever inte ska förlora utbildningstid kan skolorna överväga att fortsätta fjärr- eller distansundervisning på individuell nivå, för att möjliggöra för elever med milda symptom att kunna delta i undervisningen. Att stanna hemma vid symptom kommer fortsätta vara en viktig del för att förhindra smittspridning framöver, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Lärarförbundet: Då blir det dubbelarbete

Johanna Jaara Åstrand är skarpt kritisk till uttalandet.

– Det är världsfrånvänt. Det är att upprätta en helt ny kutym, att lärare alltid ska dubbelarbeta, och serva elever med undervisning oavsett var eleverna är, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets krav på regeringen inför hösten är alltså strikta regler för vad som ska gälla för att arbetsgivaren ska kunna ta till fjärr- eller distansundervisning.

– Om det är alldeles för flexibelt kan arbetsgivarna se det som en anledning att fortsätta, på grund av lokalbrist eller lärarbrist. Om det fortsatt ska drivas fjärr- och distansundervisning ska det bara vara smittskyddsläkare som avgör, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kritiken: sena besked till skolan

Kanske är det den massiva kritiken, både från lärare och från konstitutionsutskottet, som gör att de nya reglerna för grund- och gymnasieskolan presenteras redan i juni. För utbildningsministern vill ge rektorerna möjlighet att svänga ihop scheman med hänsyn till att närundervisningen snart är regel för alla skolformer upp till gymnasiet.

Förhållningsorderna är tester vid smittutbrott, men ingen screening av asymtomatiska elever eller lärare. Det är också för tidigt att samla elever i aulan, eller lärare i klassrummet.

– Planera för öppna skolor, men håll beredskapen högt, säger Anna Ekström (S), utbildningsminister, under presskonferensen.

Johanna Jaara Åstrand kallar beskedet för välkommet.

– Det är ett väntat besked, och ett välkommet besked. Men alla är nog fortsatt medvetna om att det kan ändras beroende på hur smittan utvecklas under sommaren. Barn och unga kommer inte att vara vaccinerade när skolan startar, säger hon.

För att skolan ska fungera under hösten, kommer också pandemiförordningen att ses över vad gäller distans- och fjärrundervisning. Denna kommer enligt Anna Ekström att presenteras i god tid innan skolstart.

Detta kan senarelägga skolstarten

FHM är också tydlig med att beskeden kan komma att ändras.

– Jag vill verkligen betona att risken inte är över. Pandemin kommer fortsätta pågå ute i världen. Det kan fortfarande uppstå lokala utbrott och ovaccinerade barn och unga kan smittas av covid-19. Det kan också uppstå nya varianter av viruset som vi inte vet vad de har för egenskaper – vi kan därför behöva anpassa åtgärderna igen, säger Britta Björkholm.

LÄS ÄVEN

Kraven hårdnar på lärarna
Glädjebeskedet inför hösten
FHM: Därför väger eleverna tyngre

Följ oss gärna på Instagram!