LÖNELISTOR: Kolla om du har rätt lön

Har du rätt lön? Se senaste lönestatistiken från Lärarförbundet här.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Vad skiljer i lön mellan grundskollärare och gymnasielärare? Var tjänar fritids- och speciallärare bäst i Sverige? Var har rektorer lägst lön? Vad tjänar förskollärare i Stockholm?
Här är senaste lönelistorna från 2021 med Lärarförbundets lönestatistik!

LÖN FÖR LÄRARE 2022: Här finns ny statistik

Den nya lönestatistiken för lärare med kommunal arbetsgivare visar en generell löneökning på 3,0 procent för inkomståret 2020, medan snittet för hela arbetsmarknaden hamnade på 1,9.

– Ändå hamnar lönerna inte på den nivå de bör vara. Lönen är fortfarande ett argument för att inte bli lärare, säger Lärarförbundets chefsförhandlare Mathias Åström.

Bäst löneutveckling av skolans olika yrkesgrupper hade rektorerna med ett lyft på 3,5 procent och en medellön på 52 159 kr kronor.

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2021

Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor.

Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

LÖN FÖR LÄRARE 2022: Här finns ny statistik

Medellön för lärare per yrkesgrupp

Yrkesgrupp Medellön 2020
Förskollärare 33 283
Lärare i fritidshem 33 151
Lärare grundskola, årskurs F-3 36 782
Lärare grundskola, årskurs 4-6 37 478
Lärare grundskola, årskurs 7-9 38 784
Lärare gymnasium, allmänna ämnen 39 902
Lärare gymnasium, yrkesämnen 38 799
Lärare praktiska/estetiska ämnen 37 785
Rektor 52 159
Biträdande rektor 48 339
Rektor förskola 50 037
Biträdande rektor förskola 43 707
Speciallärare 41 136
Specialpedagog 41 983
SFI-lärare 37 067
Lärare, modersmål 31 562
Lärare, kulturskola 33 319
Studie- och yrkesvägledare 35 665
Syn-, hörsel- och talpedagog 39 819
Lärar-/Förskollärararbete, annat 32 331
Övriga 38 490
Total (snitt) 36 925

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

Klicka här: Jämför din lön med andra i Lärarförbundets tjänst Min lön.

LÄSTIPS: Läraren Maja: ”Så här höjde jag min lön”

Löneutvecklingen för lärare har varje år sedan 2011 legat över eller klart över löneutvecklingen jämfört med arbetsmarknaden i stort och rejält över genomsnittet för eftergymnasiala utbildningar. En signal om att lönerna för lärarna hålls uppe.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

– Men även om löneutvecklingen har varit bättre än arbetsmarknadens genomsnitt, är det fortfarande så att procentpåslagen på en lägre lön inte räcker till för att lärarlönen ska mäta sig med yrken som kräver motsvarande utbildningar, säger Mathias Åström.

– Löneutvecklingen måste hålla i för att vi ska komma tillrätta med lärarrekryteringen och fånga alla potentiella lärare som väljer en annan yrkeskarriär på grund av att lärarlönerna inte matchar. Det är fortfarande så att lön är ett argument för att inte bli lärare.

LÖN FÖR LÄRARE 2022: Här finns ny statistik

Löneutvecklingen per lärargrupp

Yrkesgrupp 2020
Förskollärare 3,0
Lärare i fritidshem 3,0
Lärare grundskola, årskurs F-3 3,2
Lärare grundskola, årskurs 4-6 3,3
Lärare grundskola, årskurs 7-9 3,2
Lärare gymnasium, allmänna ämnen 3,0
Lärare gymnasium, yrkesämnen 2,9
Lärare praktiska/estetiska ämnen 2,9
Rektor 3,5
Biträdande rektor 3,2
Rektor förskola 3,5
Biträdande rektor förskola 2,6
Speciallärare 3,0
Specialpedagog 2,9
SFI-lärare 2,9
Lärare, modersmål 2,9
Lärare, kulturskola 2,6
Studie- och yrkesvägledare 2,7
Syn-, hörsel- och talpedagog 2,3
Lärar-/Förskollärararbete, annat 2,5
Övriga 2,7
Total 3,0

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

Rektorerna har haft ett bra 2020, de fick en löneökning på 3,5 procent. Kommentar?

– Det är klart motiverat. Om man jämför rektorsrollen med andra chefsjobb, med motsvarande ansvar och svårighetsgrad, så ligger rektorer hiskligt fel i lön. Det går inte att jämföra rektorers löner med lärarlöner, rektorsjobbet ska likställas med jämförbara chefsjobb.

Medellön för lärare och rektorer 2021 – län för län

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

Därför saknas folkhögskollärares lönestatistik

FOTNOT: Folkhögskollärare finns inom två avtalsområden, SKR/Regioner och ArbetsgivarAlliansen. De finns att hitta under dessa avtalsområden i Lärarförbundets verktyg "Min lön". Men de ingår inte i den primärkommunala statistiken som ligger till grund för lönestatistiken vi publicerat i den här artikeln.

Kommunalt anställda folkhögskollärare återfinns alltså inte i kommunstatistiken utan i statistiken för regionerna, f d landstingen. Den lönestatistiken är ännu inte klar. 

LÄS ÄVEN

LÖN FÖR LÄRARE 2022: Här finns ny statistik

Jaara Åstrand: Bra lärarlöner lönar sig för hela samhället

Bli behörig lärare – och höj din lön

Lärarstudentpodden: Så mycket kan du begära i lön

GUIDE: Så lyckas du med din löneförhandling

Lönecoachens bästa tips för att höja din lön

Måste jag byta jobb för att höja lönen?