Pisachefen: Mobiler orsak till svenska kunskapsraset

Pisachefen Andreas Schleicher och multitaskande barn
Foto: Adobe Stock

En ny OECD-rapport stärker tidningen Ämneslärarens undersökning om elevers uthållighet och anledningen bakom raset.

Nio av tio lärare tror att mobiler och sociala medier är orsaken till elevers svårigheter att ta till kunskap, visar Ämneslärarens undersökning.
Nu går Pisachefen Andreas Schleicher ut och konstaterar samma sak: Kunskapstappet är mobilernas fel.

För en tid sedan publicerade Ämnesläraren en rad artiklar om skolelevers inlärning och uthållighet. Undersökningen baserades på en enkätundersökning med svar från 5000 lärare. Samstämmigheten var hög. 88 procent av lärarna menar att inlärning, koncentrationsförmåga och uthållighet har försämrats, främst på grund av sociala medier, mobilanvändning och datorspel.  

Nu har en expertgrupp från OECD presenterat en rapport där man lyfter fram liknande slutsatser som Ämneslärarens undersökning gör. OECD-rapporten ansågs nödvändig på grund av den senaste Pisamätningens resultat som nådde en ny lägstanivå, även i Sverige. Expertgruppens uppdrag var bland annat att studera sambandet mellan sjunkande kunskapsnivåer och mobilanvändning. 

– Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher, till Dagens Nyheter. 

Större roll än pandemin

I rapporten framgår även att ungas användning av mobiler och sociala medier spelar en ännu större roll i den negativa utvecklingen än pandemin och de omfattande skolstängningarna, vilket är något Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap anknuten till Karolinska institutet, lyfter fram i Ämneslärarens undersökning. Hon forskar om digitalt medieanvändande hos barn och unga. 

– Mobilen är tillgänglig konstant och den underhållningen är ofta mer lockande än att inhämta ny kunskap eller traggla skolarbete. Eleverna ha belöning omedelbart, vilket inte nytt och mer krävande kunskapsinnehåll så ofta ger.

En orsak bakom den alarmerande utvecklingen, menar Sissela Nutley, är multitasking, då mobilen är den ena sysslan. Enligt hennes rapport ”Det syns inte” multitaskar 64 procent av flickorna i årskurs tre på gymnasiet nästan alltid vid läxläsning och 66 procent av killarna. 

– När vi multitaskar växlar vi vår uppmärksamhet snabbt mellan olika saker. Det leder till ett betydligt sämre lärande. Dessutom tar det i snitt fyra gånger så lång tid att utföra uppgiften.

”Multitasking” problemet

I OECD:s rapport konstaterar man samma sak: att ett av problemen är att man ägnar sig åt mobilen parallellt med läxläsning, och i undervisningen.

En annan av OECD:s rapporter, även den baserad på den senaste Pisaundersökningen, visar att 59 procent av eleverna upplever att de blir påverkade när andra använder digital utrustning i klassrummet. Och att det motsvarar ett lektionstapp på 75 procent av undervisningen under ett läsår. De eleverna har även fått betydligt sämre resultat på mattematiktesterna. Pisa-undersökningen visar också att svenska elever blir mer störda av digitala verktyg än genomsnittet av eleverna i undersökningen.

LÄS ÄVEN

Nya skollagarna: Detta gäller efter sommaren

Var femte lärare använder AI i undervisningen

Wiman: Att undervisa blir verkligen aldrig tråkigt