Nya skollagarna: Detta gäller efter sommaren

Medan lärare är lediga träder nya skollagar i kraft.

Snart semester. Detta är nya skollagarna som träder i kraft medan du är ledig.

30 juni 2024

Särskild kvot upphör

Den tillfälliga förordningen om särskild kvot för friskolor upphör att gälla. Tidigare har friskolorna haft möjlighet att reservera platser för personer som varit i Sverige mindre än två år. Gäller förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola.

LÄS ÄVEN: Efter bakslag: Regeringen utreder skolval

1 juli 2024

Tydligare regler för tilläggsbelopp

Reglernna förtydligas för ersättning för tilläggsbelopp för elever med större behov än de som kan tillgodoses genom särskilt stöd. Regeringen vill att ersättningen ska bli mer likvärdig, rättvis och rättssäker.

Ersättningen kan ges för elever som kräver stora resurser under lång tid, till exempel elever med funktionsvariation, stora inlärningssvårigheter eller lång frånvaro, samt elever i modersmålsundervisning eller lovskola.

Gäller förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

LÄS ÄVEN: Skolministern vill skrota extra anpassningar

Stärkt tillgång till ändamålsenliga läromedel

1 juli 2024

Nu börjar lagen om fysiska böcker gälla. Den slår fast att alla elever kostnadsfritt ska ha tillgång till de läroböcker, andra läromedel och lärverktyg som krävs för att uppnå målen. 

Undantag gäller för gymnasieskolan som får besluta om att eleverna ska bekosta enstaka egna hjälpmedel, samt för komvux på grundläggande eller gymnasial nivå där huvudmannen får ta ut en avgift för verktyg som eleverna har för eget bruk och får behålla.

Gäller förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt komvux.

LÄS ÄVEN:  Kritiken mot bokbidraget

Elevens val tas bort

Timmarna från elevens val omfördelas, främst till samhälls- och naturorienterande ämnen, men även till vissa praktisk-estetiska.

I grundskolan ökas SO-undervisningen med 95 timmar, NO med 50 timmar och musik 10 timmar.

Skolan kommer att kunna erbjuda undervisning i nybörjarspråk inom ramen för skolans val, i stället som tidigare inom elevens val.

De avsatta timmarna för skolans val kvartsår, och det finns fortsatt möjlighet för profilskolor att lägga tid på profilämnena.

Gäller för grundskolan, specialskolan och sameskolan. Elevens val togs bort från den anpassade grundskolan i juli 2023.

Förändringen gäller utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

LÄS ÄVEN: Musiklektorns kritik när elevens val försvinner

1 juli 2024

Tidiga stödinsatser omfattar anpassad grundskola

Skollagens bestämmelser om tidiga insatser gäller förskoleklass, grundskola, specialskola och sameskola. Nu inkluderas den anpassade grundskolan. 

Elever som riskerar att inte nå kraven i svenska, svenska som andra språk och matte ska garanteras stöd i tid.

Garantin införs även för specialskolan för elever som läser enligt den anpassade grundskolans kursplaner.

LÄS ÄVEN: 2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Höstterminen 2024

Urvalsregler för fristående resursskolor

Kommuner får rätt att begränsa en viss skolenhet inom grundskolan och anpassade grundskolan till elever som är i behov av resursskola.

Fristående skolor har sedan tidigare samma möjlighet.

Elever med störst behov ska prioriteras om det inte finns plats för alla sökande till kommunal resursskola i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Förändringen gäller utbildningar som påbörjas höstterminen 2024.

MER LÄSNING – OCH LYSSNING:

 ”Stoppa den pedagogiska segregationen”

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan

Lyssna! Skolprofilerna om regeringens ”nya skola”