Efter bakslag: Regeringen utreder skolval

Lotta Edholm (L) säger att frågan om kötider och centralt skolval ska utredas.

Regeringsförslaget om nationellt skolvalssystem fick icke godkänt av Skolverket.
Nu tillsätter regeringen i stället ytterligare en utredning på skolområdet.
– Man ska inte kunna gå mellan skolor på det sättet som man gör i dag, säger skolminister Lotta Edholm (L) till Vi Lärare.

Tidöpartierna är tydliga i sitt avtal: skolvalet ska vara kvar och obligatoriskt.
Men regeringen vill samtidigt komma åt friskolornas användning av kösystemet för att välja bort elever.

– Tanken är att det ska vara mycket kortare tid för hur länge man kan stå i kö. Att vi har ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående skolor. Så att man inte kan välja bort elever som man inte vill ha, säger Lotta Edholm.

Helst skulle ministern även vilja begränsa möjligheterna att byta skola ofta.

– Det får vi se om det är möjligt att man inte ska kunna välja skola- så ofta som man kan göra i dag, säger hon.

Skolverkets kritik

Förslaget om central och gemensam skolkö föreslogs i Åstrandsutredningen från 2020, och har granskats av Skolverket, som publicerade sina slutsatser i september 2023, skriver Aftonbladet.

Myndigheten ser flera problem.

Dels oklar styrning med en central kö, när undervisningen är de kommunala och fristående huvudmännens ansvar.

Men också frågan om det är lagligt möjligt för staten att påverka fristående bolags antagningssystem.

– Det finns en hel del juridiska frågor där man behöver ta ytterligare steg innan man ens kan ana hur ett sådant här system kan utformas, säger Jenny Kallstenius, undervisningsråd på Skolverket, till Aftonbladet.

Skolministern:

– Det är uppenbart att frågan behöver utredas noggrant och vi får återkomma inom kort. I Tidöavtalet slås det fast att vi ska ha obligatoriskt skolval med bättre information och kortad kötid, säger Lotta Edholm.

Utbildningsdepartementet kan inte ge något datum för när utredningen sjösätts.

LÄS ÄVEN: 

Utredare: Ändra skolvalet och skolpengsystemet

”Ökat statligt inflytande för en likvärdig skola”