Uthållighetsraset

Uthållighet är en grundförutsättning för allt lärande, enligt både lärare och forskare. Därför är det alarmerande att hela 93 procent av lärarna i Ämneslärarens stora granskning svarar att elevernas uthållighet har försämrats de senaste åren. Vi går till botten med hur det har kunnat gå så fel.