Struntade i budgeten – får ”tillrättavisning” av kommunen

Malin Rimmö, rektor i Stugun, valde att inte följa sin budget och har nu fått en ”tillrättavisning” av kommunen.

Rektorn Malin Rimmö i Stugun följde skollagen och sprängde därmed sin budget.
Nu har kommunen tillrättavisat henne och kräver att hon rättar in sig i leden.
– Jag vill att de ger mig ett dokument som säger att skollagen inte gäller här, säger hon.

Som Vi Lärare tidigare berättat ställdes rektorn Main Rimmö på Hansåkerskolan i Stugun inför ett dilemma när nästa års budget presenterades. Pengarna skulle inte räcka för att erbjuda eleverna det som skollagen kräver, ansåg hon.

Malin Rimmö valde då att bryta mot kommunallagen genom att inte hålla sig till budgeten.

”Man kan inte göra så här”

Beslutet skapade turbulens i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande Lennart Raswill menade att hon som anställd av kommunen hade som prioriterad uppgift att få pengarna att räcka.

– Man kan inte göra så här. Rektorns ansvar är att på bästa sätt förvalta de resurser som avsatts. Att hitta vägar för att få pengarna att räcka till och få verksamheten att fungera, sa han.

Under fredagen kallades Malin Rimmö till kommunens personalchef och fick där en erinran, en skriftlig tillrättavisning – med fokus på att hon uttalat sig i media.

– Jag höll inte budgeten året innan heller men pratade inte om det och då hände ingenting från kommunstyrelsens sida, säger Malin Rimmö.

Kan leda till varsel

En erinran kan i förlängningen användas som bevis för att arbetsgivaren har tydliggjort för arbetstagaren att ett beteende är oacceptabelt. I värsta fall kan det leda till varsel om uppsägning av personliga skäl.

I det dokument som upprättades av personalchefen framhåller kommunen att det rör sig om en tillrättavisning och inte en skriftlig varning med stöd av paragraf 11 kollektivavtalets allmänna bestämmelser.

Kommunen skriver bland annat att: ”… arbetsgivaren förväntar sig att Malin Rimmö följer de policys, riktlinjer och direktiv för arbetet som förväntas medarbetare och chef i Ragunda kommun.”.

Fler rektorer vill göra som Malin

Malin Rimmö säger att det hon skulle tvingats göra för att hålla sig till budgeten strider mot skollagen och att det är en väldigt viktig principiell fråga.

– Jag har sagt till kommunstyrelsen att jag vill ha det svart på vitt; att jag får bryta mot skollagen. Jag vill ha ett intyg från kommunstyrelsen där de säger att “det är okej, Malin. Det är viktigare att du har budgeten i balans än att du ger eleverna stöd. Att skollagen inte gäller i Ragunda.”, säger hon.

De senaste veckorna har stödet för Malins beslut växt runt om landet och flera rektorer har sagt att fler borde göra som henne.

– Om vi ska ha någon fungerande skola alls om tio år måste vi jobba tillsammans. Vi sitter alla i samma båt, säger Malin Rimmö.

LÄS ÄVEN:

Rektorn fick nog av besparingar – struntade i budgeten

Fler rektorer vill strunta i budgeten: ”Ser upp till henne”