Rektorerna i protest: Vi kan inte ansvara för arbetsmiljön

”Jag har arbetat länge i kommunen och har aldrig hört de här diskussionerna mellan rektorerna tidigare”, säger rektorn Annlouise Selin.

Rektorerna i Sundsvall har fått nog.
Besparingarna har fått dem att avsäga sig arbetsmiljöansvaret.
– Vi kläms mellan arbetsmiljölagen och skollagen, säger rektorn Annlouise Selin.

År av neddragningar och åtstramningar har lett till en brytpunkt. För första gången förs diskussioner mellan rektorerna i Sundsvall om att avsäga sig delar av arbetsmiljöansvaret. Resurserna räcker inte för att garantera en sund arbetsmiljö.

– Ja, jag har arbetat länge i kommunen och har aldrig hört de här diskussionerna mellan rektorerna tidigare. Det är nytt och ett uttryck för den press de känner, säger Annlouise Selin.

Var tredje tvingas bort

Elevflykten till friskolorna i Sundsvall har slagit hårt mot lärarna i den kommunala skolan.

Om budgetförslaget som rektorerna fått ta del av genomförs kommer till exempel var tredje anställd på Ljustadalens skola att tvingas bort.

För rektorn Annlouise Selin innebär det att redan hårt ansträngda medarbetare kommer att få det ännu tuffare.

Ska spara på 13 tjänster

På Ljustadalens skola har elevantalet minskat med 40 på ett år. Hälften har gått till friskolor. I dagarna kom beskedet att skolan därför behöver spara 4,8 miljoner kronor.

Summan motsvarar 13 tjänster, 30 procent av personalstyrkan.

– Vi genomför en risk och konsekvensanalys och har en dialog med beslutsfattarna. Elevantalet har minskat och vi förstår att vi behöver förhålla oss till det, säger Annlouise Selin.

Men hon och hennes rektorskollegor kläms mellan arbetsmiljölagen och skollagen. Att se till att medarbetarna mår bra och att alla elever får det stöd som de har rätt till.

– Ja, det är ett korstryck, säger Annlouise Selin, de elever som väljer att gå till friskolorna är till stor del de som har minst behov av stöd så för skolans del är behovet av assistenter och annan stödpersonal oförändrat. Minskade resurser gör det väldigt svårt att tillgodose såväl elevernas som medarbetarnas behov.

Skeptisk till lösningen

Ekvationen förefaller sakna lösning. Att låta kommunen ta över delar av arbetsmiljöansvaret för att kunna fokusera på skollagen diskuteras nu livligt.

Ordförande för barn och utbildningsnämnden i Sundsvall, Olle Åkerlund, är skeptisk till lösningen.

– Jag förstår att det är utmanande att jobba under så föränderliga förutsättningar. Det är klart att oro och frustration uppstår. Men rektorerna som kan verksamheten bäst är centrala personer i att anpassningarna görs på allra bästa sätt för verksamheten, tillsammans med förvaltningsledningen, säger Olle Åkerlund.

LÄS MER:

Rektorn fick nog av besparingar – struntade i budgeten

Fler rektorer vill strunta i budgeten: ”Ser upp till henne”