Tusentals röster från skolan: "Det räcker nu"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand lämnade tillsammans med Skolledarnas Matz Nilsson och Lärarförbundets Anne-Charlotte Gavelin Rydman över 320 000 underskrifter från lärare och skolledare till skolminister Lotta Edholm. Kravet är kraftfulla tag för en likvärdig skola.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Samlade under namnet ”Utvecklingssamtalet” lämnar Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund över 20 058 underskrifter till skolminister Lotta Edholm (L). Kravet är bland annat samma som Liberalerna länge drivit – statligt ansvar. Och en ny skolkommission.

LYSSNA ÄVEN PÅ: Wiman&Tholin: ”Bort med F”

Både skolfacken och regeringen lyfter likvärdigheten som den viktigaste skolfrågan. Men Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, menar att det krävs mer än den standardiserade skolpeng som regeringen föreslår.

Under tisdagen träffades Johanna Jaara Åstrand, Skolledarnas ordförande Matz Nilsson, samt Lärarförbundets Ann-Charlott Gavelin Rydman, ordförande för det som Lärarförbundet Skolledare, för att lämna över underskrifterna och tavlan till skolministern.

– Vi var tydliga med att det står 320 000 lärare och skolledare bakom kraven, alla medlemmar vi har i Facken inom utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

På fem meter pappersrulle har drygt 20 000 personer – skolanställda och skolintresserade – skrivit under på att det är dags att agera.

Ministern fick också en guldinramad tavla med texten ”Livet är inte rättvist men skolan måste bli – Låt stå!”.

Uppropet ”Utvecklingssamtalet” samlar expertröster – rektorerna, lärare och studie- och yrkesvägledare – samt deras erfarenheter och krav.

Här finns också minirapporter om läromedelskostnader, lärarbehörighet och likvärdighet.

Skarpa kravet på skolministern

– Vi uppmanade Lotta att vara den första minister som kallar till en samling för en mer likvärdig skola, med arbetsgivarorganisationer, fackförbund och som omfattar alla politiska partier. Vi behöver en gång för alla både bli överens om vilka problem svensk skola lider under men framför allt lägga upp en plan för hur vi kommer till rätta med dem. Det håller inte att fortsätta att satsa på ett system som slår ut elever, gör lärare sjuka, och rektorers arbete omöjligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ett slags Skolkommissionen 2.0?

– Skolkommissionen var ett viktigt första steg som bland annat ledde till Likvärdighetsbidraget. Men 6-7 miljarder kronor kan bara åstadkomma förbättringar i marginalen. Vi behöver ett nytt finansieringssystem där staten tar huvudansvaret. För resursfördelning, för kvalitet och för likvärdighet. Alla andra satsningar som landar i separata statsbidrag, de räcker inte. I kommissionen var vi tydliga med att det inte räcker att vidta en åtgärd, det är en samlat grepp som krävs. Förhoppningsvis gav kommissionens slutsatser en bättre politisk grund för att rätta till det som behöver rättas till, säger Johanna Jaara Åstrand.

Som också tycker att mötet gick bra.

– Lotta Edholm uttryckte att våra krav, statligt huvudansvar, mer resurser och bättre arbetsmiljö på intet sätt är orimliga. Hon var tydlig med att det idag inte finns politisk samsyn kring åtgärderna på likvärdighetsproblemet, men att det faktum att inget parti förnekar bristande likvärdighet idag är en bra start. Hon skulle återkomma med hur hon tar det vidare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skolministern: ”En start i diskussionen”

Liberalerna har länge drivit frågan om en statlig skola. Men regeringen gör det inte.

LÄS ÄVEN: Utredare: 20 år för att förstatliga svensk skola

– Thomas Perssons utredning ska ut på remiss och bilda ett underlag. Det finns inga skarpa förslag i den, utan det är i ordets verkliga bemärkelse en utredning. Det viktiga med den är att den skapar ett slags bas och en bild av problemet. Till det kommer utredningen om nationell skolpengsnorm. Då har man ändå kommit ganska långt i frågan. Sen är det ingen hemlighet att partierna har olika ingångar i frågan. Men idag hör man ingen politiker slå sig för bröstet och säga att kommunaliseringen var en toppenidé, säger Lotta Edholm.

Hon menar att det finns en större samsynthet än tidigare bland politikerna.

– De flesta politiker erkänner att vi har ett likvärdighetsproblem och att det till stor del beror på att man satsar så olika resurser i olika kommuner på skolan och att vi måste göra något åt det. Det är en start i diskussionen. Nu tillsätter vi utredningen om nationell skolpengsnorm för att se vilka möjligheter det finns att komma ur detta, säger Lotta Edholm till Läraren.se.

Tidigare utbildningsministern Jan Björklund har anklagats för att använda facken mot varandra.

”Lättare hålla reda på facken”

Lotta Edholm har inga synpunkter på hur lärare och skolledare organiserar sig, eller hur nya Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer att påverka hennes arbete.

– Det blir enklare att hålla reda på vad de heter… Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare. Men hur de väljer att organisera sig, det är upp till dem. Hur det blir för mig är svårt att säga ännu, säger Lotta Edholm.

Johanna Jaara Åstrand ser besöket som en smak av framtiden.

– Det kändes jättebra att gå dit samlat, facken inom utbildning. Att vi drar det gemensamt, med enad röst. Att vi har gjort det vi efterlyser av politiken, samordnat oss. Vi har skapat bättre förutsättningar för facklig påverkan – och nu förväntar vi oss att partierna möter upp och tar sitt ansvar för en långsiktig utbildningpolitik, säger hon.

LÄS ÄVEN: 

Utredare: Ändra skolvalet och skolpengsystemet

Statlig skola – så säger politikerna

Mannerheim: ”Ska vi lärare behöva ta den här kampen också?”