Utredare: 20 år för att förstatliga svensk skola

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ett förstatligande av den svenska skolan kan ta 20 år att genomföra. Det skriver regeringens särskilda utredare Thomas Persson på DN Debatt. Nu presenterar han två alternativ på hur ett helt eller delvis förstatligande kan gå till.

Efter nära två års arbete lämnar Thomas Persson, generaldirektör vid Myndigheten för yrkeshögskolan, över sitt betänkande till regeringen. På DN Debatt presenterar han utredningens två huvudalternativ, som båda förordar en mer statligt styrd skolorganisation.

Utredningens första alternativ innebär ett "fullgånget förstatligande av den offentliga skolan" och skulle innebära att 200 000 årsarbetskrafter och 200 miljarder kronor överförs från kommunerna till staten.

"Vi kan bland annat se att ett fullgånget förstatligande skulle förenkla skolans styrkedja, leda till stordriftsfördelar och underlätta kapacitetsbyggande i de offentliga skolorna. Men reformen skulle ta lång tid och få stora konsekvenser för både kommunerna och staten", skriver Thomas Persson, med tillägget att en sådan process skulle ta uppemot 20 år att genomföra.

Utredningens andra alternativ går ut på att staten stärker sitt ansvar – men utan att ta över huvudmannaskapet från kommunerna.

"På samma sätt som i det första alternativet samlas styrningen – inklusive de styruppgifter som i dag ligger på kommunerna – i stor utsträckning i staten, men driften av de offentliga skolorna och arbets­givaransvaret för den offentliga skolpersonalen ligger kvar på kommunerna", skriver Thomas Persson.

Skolutredningen kommer att presenteras i sin helhet under måndagen. Därefter kommer regeringen ta ställning till de föreslagna alternativen.