Lista: Så mycket satsar din kommun på läromedel

Det råder stora skillnader hur mycket pengar olika kommuner lägger på inköp av läromedel.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det skiljde 2 547 kronor mellan hur mycket Grästorps respektive Markaryds kommun satsade på läromedel per grundskoleelev och läsår under perioden 2019.
Kolla här hur mycket just din kommun satsade!

Grästorp satsade 144 kronor och Markaryd 2 691 kronor. Kommunerna ligger i toppen respektive botten i statistiken sammansatt av Läromedelsföretagen. Denna stora skillnad blir en tydlig illustration av läromedelskrisen i Sverige.
Läromedelsföretagen är en branschorganisation och dess ordförande Stefan Persson menar att debatten länge haft fokus på kvalitet:

– Men det är tillgången som är det största problemet, eller den dåliga tillgången snarare, säger Stefan Persson.

Organisationen har kontinuerlig kontakt med skolor, lärarfacken, elevorganisationerna, de politiska partiernas skolpolitiska talespersoner, läromedelsförfattarna såväl som regeringens utredare.

Så mycket satsar din kommun på läromedel

Så här gjordes granskningen

Sammanställningen av grundskolornas inköp av läromedel i svenska kommuner är gjord av Läromedelsföretagen. Statistiken utgår från den största läromedelsgrossisten, Läromedia, och deras försäljningsstatistik under 2019.

Utgångspunkten är dels hur mycket respektive kommun lägger ner på läromedel för grundskoleelever, dels antalet folkbokförda elever i grundskolan i respektive kommun. För att få fram motsvarande statistik för friskolorna har Läromedelsföretagen använt sig av SCB:s modeller och skattat deras inköp, också detta utifrån försäljningsstatistiken.

Av de totala kostnaderna för svensk grundskola står läromedelsinköpen för endast 0,6 procent, enligt branschföreningen Läromedelsföretagen.

Cirka 15 procent av svenska läromedel är helt digitala, 30 procent enbart tryckta och cirka 55 procent är en kombination av analoga och digitala.

LÄS MER

Var tredje lärare stoppas från att köpa läromedel

Gästkrönika: "Det händer något kring synen på läromedel"

Expertens bästa råd –när lärare ska beställa läromedel

Fridolin vill värna lärarens val av läromedel

Forskarna hjälper lärarna att välja digitala läromedel

Internationella jämförelser av läromedel

Läraren blir alltmer en läromedelsproducent