Jag vill kasta in några gruskorn i tankemaskineriet kring lektionsplaneringar skapade av AI, skriver Per Kornhall.

Det finns en sedan något år tillbaka oerhört snabb utveckling av diskussioner om vilken roll AI ska spela i klassrummen. Många lärare som provar är entusiastiska och många som provar mindre så. Jag skulle bara vilja kasta in några gruskorn i tankemaskineriet kring detta och då speciellt kring lektionsplaneringar gjorda av AI.

Den första frågan vi ska ställa oss är om vi vill att globala företag ska ta över i alla klassrum. Om man svarar nej på den frågan finns redan där ett problem.

Den andra frågan handlar om huruvida planeringarna den gör är bra. Vad AI gör är att den tar lektionsplaneringar den hittar i sina källor och stuvar om dem till sin egen. Så det du får är en blandning av planeringar skapade av lärare, läromedelsförfattare, sköna snubbar på nätet och i allt högre grad lektionsplaneringar ihopsatta av AI-robotar. Dvs någon sorts genomsnitt av vad som snurrar runt på nätet och där en del kan vara skräp och AI-hallucinationer. De kan vara bra – men du måste vara en bra lärare för att kunna bedöma det.

Den tredje frågan handlar just om det – hur blir man en bra lärare. En del av den skicklighet en erfaren lärare äger kommer sig av att man har gjort just lektionsplaneringar. Att man har tänkt ut varför man gör just vad man gör. Man har sedan i klassrumssituationer provat de olika elementen och byggt upp sin erfarenhets- och kunskapsbank. Vad händer med lärarskickligheten på sikt om man hoppar över alla dessa steg?

Verktygen innehåller ingen ny kunskap

Jag håller med Peter Greene som i en blogg skriver “Det finns ingen tvekan om att lektionsplanering kan vara en tidskrävande börda, men det finns bättre sätt att komma tillrätta med det än en AI-lektionsplaneringsassistent. Det här är inte hur vi får undervisning av hög kvaitet till våra klassrum”. Prova gärna och lek gärna med de här nya verktygen. Använd dem för att bygga din kunskap. Men tro för i all världen inte att de innehåller ny revolutionerande kunskap!

Och Sveriges lärare behöver nu passa sig för de som med dollar(!)tecken i ögonen tittar på oss och tänker att de nu kan lägga ut fler timmar i klassrummet; nu när AI kan ta över  tänkandet och du bara gör. Jag tror inte det är en bra idé.

LÄS MER:

Mannerheim: ”AI-studenten förstår inte vad ett lärarprov är”

Forskaren: Lärare behöver mer inflytande över AI

AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

AI-boten satte samma betyg som lärarna