8 nyckelbegrepp för att bli en bra källkritiker

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

För att genomföra bra källkritik är det viktigt att gå igenom vissa steg. Här är en lista på nio nyckelbegrepp som ligger till grund för god faktagranskning och källkritik – en bra lista att använda i undervisningen.

Gemensam kunskap

Kunskap vi som samhälle är överens om, som att jorden är rund. Fast redan där spricker det, eftersom vissa hävdar att de har bevis för att jorden är platt.

Källtillit 

Att välja ut några trovärdiga källor som du kan följa för samhällsinformation och nyheter.

Samgoogla

Att googla tillsammans och även tolka resultaten tillsammans.

Algoritm 

Programmerade instruktioner som löser ett problem. Man pratar mycket om algoritmer inom sociala medier, och syftar då till de kodade regler som avgör vilket innehåll som ska visas för vilka personer eller vilken typ av innehåll som premieras och får mer spridning än annat.

Desinformation 

Vilseledande information som sprids medvetet.

Misinformation

Information som sprids av misstag eller på grund av missförstånd.

Sökkritik

Ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till de söktjänster vi använder på internet. Det handlar om att ha en förståelse för hur själva söktjänsterna som vi använder fungerar.

Lateral läsning

En teknik för att navigera i det digitala flödet genom att inte bara läsa webbsajter som vi läser en bok – det är vad de som vill luras utgår ifrån. Om du börjar läsa på en sajt du inte känner till, öppna även en ny flik och sök mer information i ämnet och om sajten.

Bra läsning på ämnet källkritik

  • ”Källkritik” av Torsten Thurén och Jack Werner, Liber förlag 2020. En uppdaterad klassiker. Konkreta exempel blandas med metoder för hur man ska värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. 
  • ”Därför demokrati - om kunskapen och folkstyret” av Åsa Wikforss och Mårten Wikforss, Fri tanke förlag 2021.
  • ”Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender” av Åsa Wikforss, fri tanke förlag 2017.
  • ”Alla tvättar händerna - min berättelse från året då alla skyllde på varandra” av Emma Frans, Volante förlag 2021.
  • ”Larmrapporten - Att skilja vetenskap från trams” av Emma Frans, Volante förlag 2017.
  • ”Paradoxes of media and information literacy: The crisis of information”, av Olof Sundin och Jutta Haider, Routledge april 2022.
  • ”Äkta nyheter” av Erik Fichtelius, förlag Fri tanke 2021.
  • ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”, Jack Werner Albert Bonniers förlag 2018. Bra och aktuella exempel.