Kaos på skola – ledningen struntade i fackets skyddsstopp

Efter att kaos utbrutit bland elever i femte och sjätte klass på Engelbrektsskolan i Stockholm utfärdade facket skyddsstopp – men skolledningen ignorerade stoppet.

Upp emot 180 elever ut femte och sjätte klass var inblandade i ett tumultartat kaos på Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm.
Skyddsombudet utfärdade skyddsstopp efter att även en förälder blivit indragen i bråken.

Flera lärare som Vi Lärare pratat med vittnar om en höst präglad av underbemanning på Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm.

Under torsdagen höll det inte längre.

I samband med att ytterligare personal plockades från mellanstadiet för att övervaka nationella proven för årskurs sex lämnades 180 elever utan tillsyn.

Enligt uppgift till Vi Lärare saknades det då sju personer ur personalen.

Situationen var allvarlig

Bråk uppstod snabbt på olika håll och stämningen beskrivs som kaosartad.

I korridorerna löpte elever amok.

En förälder som befann sig i skolan blev själv indragen i bråken. Enligt uppgifter till Vi Lärare blödde och grät elever.

Skyddsombudet Leif Tjust bedömde situationen så allvarlig att han utfärdade ett skyddsstopp vilket innebär att skolans ledning fråntas ansvar för arbetsledningsrätten gällande den verksamhet som skyddsstoppats.

– Ledningen har då att möjlighet att acceptera skyddsstoppet eller att inte acceptera om ledningen accepterar stoppet kan de i dialog med skyddsombudet komma fram till åtgärder som säkrar arbetsmiljön, om skyddsombudet finner åtgärderna som tillräckliga kan han häva skyddsstoppet. Om arbetsgivaren däremot inte accepterar skyddsstoppet måste de kontakta Arbetsmiljöverket som då får avgöra huruvida arbetet kan återtas eller inte, säger Sveriges Lärares huvudskyddsombud Simon Sandström.

Ignorerade skyddsombudet

Ledningen för Engelbrektsskolan valde att ignorera skyddsombudet och enligt flera lärare stängde de sedan in sig på sina kontor utan att informera övrig personal om vad som pågick.

– Jag har aldrig varit med om det, det kallas ”Hindrande av skyddsombud” och är allvarligt. Det finns en processgång som ska följas, säger Simon Sandström.

Skyddsstoppet hävdes på fredag morgon, en halvtimme efter att skoldagen startat och där den skyddsstoppade verksamheten pågick sedan skolstart, trots att den egentligen var stoppad.

Rektorn svarar via mejl

Vi Lärare har sökt skolans rektor för en intervju under dagen men han har avböjt och svarar istället via mail:

”Igår uppstod en situation på mellanstadiet som gjorde att vi inte fick tag i en vikarie för en sjukskriven lärare, delvis på grund av att årskurs 6 genomförde nationellt prov som tog mer resurser i anspråk än ordinarie schema, delvis på grund av att ytterligare en sjukskrivning tillstötte under förmiddagen. Det betydde att vi ställde in undervisningen för en klass i taget i årskurs 5 under förmiddagens tre lektionspass. Därefter hade alla tre femmorna ordinarie lunch, under överinseende av rastvärdar som vanligt. 

Att några elever inte klarade att uppföra sig under förmiddagens lektionsfria pass stämmer och är tråkigt. Däremot stämmer det alltså inte att det skulle ha handlat om ”180 elever” i ett ”upplopp” eller ”kaos”. Det stämmer heller inte att skolan har eller haft en brist på lärare eller att den situation som utlöste ett skyddsstopp – utan att föregås av dialog med skolledningen – skulle rått under någon längre tid. Idag har undervisningen fungerat som planerat, precis som tidigare.” 

LÄS MER:

Efter hot och våld – nu överväger facket skyddsstopp

Sju skyddsstopp i skolan varje år – ”Tror det kommer öka”

Efter kaoset – krisskolan riskerar statligt övertagande

Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan