”Anmärkningsvärt att dra ner på folkhögskolan”

Många folkhögskolor befinner sig redan i ett ekonomiskt ansträngt läge så risken är stor att neddragningen drabbar arbetsmiljön. Det säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: Linnéa Tammerås
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är mycket kritisk till att regeringen drar in extraplatserna till folkhögskolan. – Det är högst anmärkningsvärt att man gör det i ett läge när det behövs kraftiga satsningar på kompetensförsörjning, säger hon.

Regeringen föreslår i budgeten en sänkning av folkbildningsanslaget med över 500 miljoner kronor. Det innebär att drygt 3 000 extra utbildningsplatser försvinner från folkhögskolorna.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att neddragningen är mycket olycklig:

– Det är högst anmärkningsvärt att man väljer att göra det i ett läge när det i stället behövs kraftiga satsningar på kompetensförsörjning. Vi vet att folkhögskolan är en viktig aktör för att ge människor behörighet för vidare studier men också för att ställa om och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Ansträngt läge

Neddragningarna innebär att främst yrkesinriktade utbildningar kommer att försvinna.

– Å ena sidan konstaterar man politiskt att de behövs satsningar och fler inom yrkesutbildningar men så gör man å andra sidan neddragningar. Nu var det förvisso en tillfällig satsning på folkhögskolan men med rådande ekonomiska läge och en väntande lågkonjunktur så är det inte läge att bromsa.

Johanna Jaara Åstrand betonar även att anslagen till folkhögskolan inte har räknats upp under ett antal år. I kombination med att anslagen för extraplatser nu försvinner så riskerar det att drabba lärarna.

– Många folkhögskolor befinner sig redan i ett ekonomiskt ansträngt läge så risken är stor att det drabbar arbetsmiljön.

Kan det även leda till uppsägningar?

– Det är inte osannolikt med en så pass stor neddragning.

Folkhögskolorna riksorganisationer har efter regeringens budgetförslag beslutat om flera insatser för att öka kunskapen om folkhögskola bland beslutsfattare på regional och nationell nivå.

Tror du att folkhögskola ibland är okänd bland beslutsfattare?

– Jag kan konstatera att det inte bara är så när det gäller folkhögskola. För en hel del av de utbildningspolitiska insatser som krävs så är kunskaperna rätt så låga. Det är ett ständigt pågående fackligt arbete att säkerställa att politikerna har god kännedom om den verksamhet de ska ansvara för, svarar Johanna Jaara Åstrand.

Läs mer:

Rosengren: Vi behöver prata kronor och ören

Nadine visar väg till arbete