Att frysa anslaget i en tid med skyhög inflation är en rysare. SD:s förslag om att allmän kurs högst ska utgöra 15 procent av verksamheten kan inte beskrivas som annat än ett frontalangrepp. Det skriver Folkhögskolans krönikör Benton Wolgers.

Folkhögskolor med sin djupa kulturella och historiska förankring i Sverige borde vara något som Sverigevänner omhuldar. Tvärtom så har SD som bekant en annan syn på svenskhet och ser folkbildningen, särskilt dess mångkulturella och reflek­terande ådra, som en fiende i kulturkriget. Eftersom narrativet gör gällande att politiken ligger nedströms kulturen utgör den fria folkbildningen ett lika stort hot för SD som sagoläsande dragqueens eller Greta Thunberg. I det ljuset är det lätt att inse att SD har påverkat budgetnedskärningarna och skrivningarna om folkbildningen i Tidö-avtalet. Skadeverkningarna kan under en fyraårig mandatperiod bli förödande. Att frysa anslaget i en tid med skyhög inflation är en rysare. SD:s förslag om att allmän kurs högst ska utgöra 15 procent av verksamheten kan inte beskrivas som annat än ett frontalangrepp. Ett potentiellt framtida verktyg för SD är Christer Nylanders folkbildningsutredning, som ska presenteras om ett år. Folkbildningens strävan efter bildning och att vända och vrida på olika perspektiv ses som ett existentiellt hot mot nationalistiska strömningar.

”Ramar in SD:s förakt för vetenskap”

Kulturkriget mot mänskliga rättigheter, vetenskap, bildning och demokrati tar sig många uttryck bland SD:s ideologiska vänner. Se bara hur Trump-lojala republikaner vill förbjuda undervisning om slaveriet och medborgarrättsrörelsen, hur forskare om högerpopulismen avskedas, hur ansträngningar görs att begränsa svartas rösträtt. Om dessa samband skriver bland andra DN-journalisten Martin Gelin i boken ”Den vita stormen” (2022). Notera att SD-nomineringen av Donald Trump som fredspristagare kvarstod efter stormingen av Kapitolium. SD-förebilden Orbán i Ungern ger sig på fria medier, rättsväsende och universitet. Enligt tidskriften Expo sprider SD på sociala medier vanföreställningen att Socialdemokraternas ideologi påverkade nazismen och därmed bidrog till Förintelsen. Riksdagsledamoten Elsa Widdings klimatförnekelse ramar in SD:s förakt för vetenskap. Lika existentiellt som det är för nationalister att montera ner folkbildning, upplysning och vetenskap i kulturkrigets namn är det för demokrativänner att mobilisera för att försvara den.

”Vi ser dagligen hur underverk skapas”

Då nedskärningarna redan nu leder till varsel, inställda kurser och slimmade arbetsplatser på folkhögskolor kommer det tyvärr inte att räcka med mobilisering, utan det krävs också prioriteringar. Den viktigaste är en kraftig omfördelning från studieförbund till folkhögskolor. Riksrevisionens granskning av studieförbunden visar att kontroll och uppföljning brister i alla led, att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning. Det är ett gemensamt ansvar att något motsvarande inte sker inom folkhögskolan. Folkbildningen har inte råd med aktörer som urholkar förtroendet. Vi folkhögskollärare ser dagligen hur underverk skapas, hur deltagarna med stärkt självkänsla bidrar till att återupprätta sig själva och vandrar vägen mot att bli aktiva medborgare. Men det räcker med en miss, ett fusk, en illvillig tolkning för att sänka förtroendet för alla.   

Just nu!

PLUS. Välförtjänt att priset till årets allmänbildare går till Amat Levin.

MINUS. Önskar se fler folkbildare i debatten för att skydda demokratin.