Varannan folkhögskola drar ner på personal

Hösten kommer sannolikt att innebära fler uppsägningar på folkhögskolor, säger Jan Jonsson på Folkbildningsrådet. Foto: Privat

Det ekonomiska stålbadet för folkhögskorna visar sig redan i uppsägningar och indragna kurser. I höst blir konsekvenserna ännu tydligare när kursutbudet kommer att krympa på många skolor, konstaterar Jan Jonsson, Folkbildningsrådet.

En enkät som Folkbildningsrådet ställde till folkhögskolorna i mars gav en dyster bild av det ekonomiska läget. Över hälften av de svarande skolorna uppgav att de planerade för personalneddragningar under 2023 och lika många skolor kommer att minska på kursutbudet under året.

– Det är alldeles tydligt att regeringens beslut att dra in de utökade platserna på folkhögskolan har påverkat skolornas ekonomi väldigt mycket, säger Jan Jonsson, ansvarig för folkhögskolefrågor på Folkbildningsrådet.

Behöver bromsa under hösten

Effekterna är tydliga både när det gäller att utbudet av kurser krympt och att folkhögskolor tvingats hitta alternativ finansiering.

– Vissa regioner har gått in och betalat för vårdutbildningar som redan börjat. Vi ser också uppsägningar av medarbetare, både när det gäller pedagoger och övrig personal.

Ett tydligt besked från de folkhögskolor som besvarade enkäten var att utbudet av kurser i höst kommer att påverkas.

– Folkhögskolorna har färre deltagarveckor att använda, eftersom de använt lite för många under det innevarande läsåret. Det betyder att de behöver bromsa hösten 2023 och det kommer sannolikt leda till fler uppsägningar.

Om folkhögskolorna kan hämta igen en del av sina ekonomisk förlusterna via sommarkurser är för tidigt att säga, enligt Jan Jonsson.

– Det vi sett är att kortkursverksamheten överlag har gått ner. Det är kopplat till pandemieffekten och det gör att man använt sina deltagarveckor till långa kurser. Du kan inte ge sommarkurser om du inte har deltagarveckor så du kan göra klart allmän kurs och andra kurser som skolan anordnar, säger han.

Även lokalerna blir lidande

Minskade intäkter är en del av den bekymmersamma situationen för folkhögskolorna, den andra delen är ökade kostnaderna. Redan under pandemin sköt många skolor fram underhåll av byggnader, kvalitetssatsningar och personalutbildningar.

– Nu är risken stor att både lokaler och personal åter blir lidande på grund av den ekonomiska situationen. Problemet är alltså inte bara att deltagare inte får den utbildning som de annars skulle kunna få, säger Jan Jonsson.

LÄS ÄVEN

Hundratals tjänster hotas i folkhögskolan

Rosengren: Vi behöver agera på gemensam front

Kritik mot facklig folkhögskola

Wolgers: Frontalangrepp mot folkhögskolan