Vård, skola och omsorg är generellt sett missgynnade och ordet ”Folkhögskola” finns inte ens nämnt i regeringens budgetunderlag. Det skriver Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola, som välkomnar en nationell manifestation för folkhögskolan.

Jag hade förmånen att vara inbjuden som gäst på RIO:s kongress i Malmö i mitten av april. Kongressen öppnades samma förmiddag som regeringen släppte förslaget till vårbudget och som inledningstalare var utbildningsminister Mats Persson inbjuden. Jag tyckte personligen att det var modigt att ställa sig på scenen utifrån det vi visste om budgeten. Vård, skola och omsorg är generellt sett missgynnade och ordet ”Folkhögskola” finns inte ens nämnt i budgetunderlaget. Inför ungefär tvåhundra människor representerandes svensk folkhögskola höll vår utbildningsminister ett femton minuters långt anförande utan att nämna vare sig ordet folkbildning eller folkhögskola. Det sänder en mycket märklig signal och alla på mötet närvarande satt och undrade i bänkarna vad han ville ha sagt, för något säger han ju mellan raderna. Den här har varit ett genomgående mönster sedan regeringen tillträdde och jag undrar fortfarande vad de menar med sin totala otydlighet gällande folkbildningen i allmänhet och folkhögskolan i synnerhet. Handlar det om okunskap, eller om något annat?

Tomma budgetramar

Givetvis fick han inte stå helt oemotsagd. RIO:s avgående ordförande Stefan Attefall ställde givetvis frågan om varför budgetraderna är så tomma och fick det korta svaret ”Wait and see, det kommer fler budgetar”, innan ministern lämnade för att åka vidare. Vad det betyder är givetvis svårt att gissa, men vårt uppdrag som företrädare för svenska folkhögskollärare blir tydligt; fram till nästa budget har vi om inte ett påverkansarbete, så ett påminnelse­arbete att göra. Folkhögskolan är viktigare än någonsin då vi lever i en tid som påminner om utbildningsformens barndom. Då var demokratin ung och oprövad, nu är den ifrågasatt på ett sätt jag inte såg komma när jag började min yrkesbana som historielärare på Strömbäcks folkhögskola 2005. Vi behöver samla oss i Folkhögskolesverige och hitta de områden där vi kan agera på gemensam front. Sveriges Lärare Folkhögskola genomförde en kursvecka på Bosön där en av kurserna hade rubriken ”Att manifestera det vi gör”.

Manifestation

Ur den workshopen kom idén om att manifestera folkhögskolan lokalt och nationellt. Det är något vi tagit fasta på och vi hoppas att vi under tidig höst får se lokala manifestationer som visar vad vi på folkhögskolan gör och vad den kan betyda för människor. Samma sak vill vi även göra i en nationell manifestation i Stockholm i september. Wait and see och håll ögon och öron öppna så samlar vi oss, för sedan kommer höstbudgeten …

Tomas Rosengren, ordförande Sveriges Lärare Folkhögkola.

Just nu:

Plus: Altansäsongen är här

Minus: Oviljan till dialog bland världens ledare

LÄS ÄVEN

”Folkhögskolan borde kulturskyddas”

Inkludering i fokus för fritidsledare

Kritik mot facklig folkhögskola

Wolgers: Frontalangrepp mot folkhögskolan