Hundratals tjänster hotas i folkhögskolan

Mycket går i moll på folkhögskolorna i vår. På Oskarshamns folkhögskola ska fem tjänster bort. Procentuellt är det en stor besparing och stämningen i personalen är spänd, säger David Unger, musiklärare och fackligt ombud. Foto: Kristina Wirén

Hundratals lärartjänster är på väg att försvinna från landets folkhögskolor. Inflationen slår väldigt hårt och situationen förvärras av regeringens ovilja att indexhöja anslagen, säger Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola.

Tomas Rosengren och flera av hans styrelsekollegor är just nu på ständigt resande fot. Uppdraget: Bistå de lokala arbetsplatsombuden så de slipper förhandla om sina kollegors tjänster.

Den lägesbild som växer fram är mycket nedslående.

– Flera hundra folkhögskollärartjänster försvinner. Det drabbar i sin tur oerhört många deltagare som blir utan lärare, säger Tomas Rosengren, ordförande i Sveriges Lärare Folkhögskola.

Att extraplatserna skulle försvinna var väntat, men med en inflation på cirka tio procent kan folkhögskolorna få problem att klara kommande lönerörelse.

– Den höga inflationen slår väldigt hårt och situationen förvärras av regeringens ovilja att indexhöja anslagen.

Ser du någon ny roll för folkhögskolorna under de närmaste åren som kan förändra läget till det bättre?

– Vi har inte fått några sådana signaler från regeringen. Det handlar mer om att vi måste ställa oss upp och tala om vad vi kan göra.

Spelar en viktig roll i svåra tider

Lågkonjunkturen kan hålla i sig länge, konstaterar Tomas Rosengren och framhåller att det då är fel att dra ner på utbildnings­platser som riktar sig till personer som riskerar att hamna utanför arbetslivet.

– Folkhögskolan är bra på att hjälpa människor att ställa om livet, oavsett deras bakgrund. Vi kan spela en viktig roll i de här svåra tiderna.

Nedskärningarna slår mot alla typer av folkhögskolor och i alla delar av landet.

– Jag tror ändå att det är tuffare för många rörelseskolor eftersom de i regel har en mindre organisation. Skolor med en region i ryggen har en annan trygghet, säger Tomas Rosengren.

Oskarshamns folkhögskola i nysnö. Här som på flera andra skolor innebär året 2023 stora neddragningar. Foto: Kristina Wirén

Oskarshamns folkhögskola måste spara fyra miljoner kronor i år och tre miljoner nästa år. Budgeten är förhandlad och beslutet fattat i folkhögskolans styrelse, men exakt hur neddragningen kommer att slå är ännu inte klart. Förhandlingar om las och verksamhetsplan återstår.

– Det finns en frustration i personalen över att processen går så långsamt. Vi visste redan i november att besparingarna måste komma, säger David Unger, musiklärare och fackligt ombud.

”Stämningen i personalen är spänd”

För att få ekonomin att gå ihop behöver fem heltidstjänster tas bort, har rektor meddelat. I praktiken handlar det om att 8 av folkhögskolans 40 medarbetare inte får jobba kvar.

– Procentuellt är det en stor besparing och stämningen i personalen är spänd. De med­arbetare som får lämna arbetsplatsen måste få besked för att hinna söka jobb inför hösten. Och de som ska arbeta kvar behöver komma i gång med den planering som behövs när utbudet av utbildningar måste stuvas om.

En av de utbildningar som drabbas hårdast är undersköterskeutbildningen, som läggs ner till hösten.

– De deltagare som ska gå sitt andra år nästa år får gå färdigt, men när de tagit sin examen avvecklas utbildningen.

Planer på att utöka cateringdelen

Den andra stora förloraren är seniorkurserna, som varje termin lockar många deltagare. I dag riktar sig två kurser till äldre studerande, från och med i höst blir det ingen alls.

Oskarshamns folkhögskola har i många år stärkt ekonomin med intäkter från sin konferensanläggning. Där ingår en restau­rang som erbjuder dagens lunch både till alla på skolan och till allmänheten.

– Det finns vissa planer på att utöka cateringdelen för privata fester, men hur mycket intäkter det kan ge är oklart, säger David Unger.

Tidigare utförde folkhögskolan en del uppdragsutbildningar för arbetsförmedlingen, men de har blivit färre, bland annat då antalet flyktingar minskat.

– Eftersom vi är en kyrklig folkhögskola finns ändå en viss förhoppning om att få till fler kortkurser i stiftets regi. Men fortbildning av stiftets personal kan ändå bara bli en ganska liten intäkt.

”Märks att ledningen vill dra ner”

I Oskarshamns folkhögskolas stadgar står att skolan ska bedriva kantorsutbildning. Motsvarande skydd finns inte för skolans vanliga musiklinje. Däremot behövs deltagarna på musiklinjen för att kom­plettera grupperna i kantorsutbildningen, till exempel i körsång och andra ämnen som behöver stora grupper.

– Det märks att ledningen vill dra ner på musiklinjen och prioritera kantorslinjen, men samtidigt ser man att det är svårt att behålla den kompetens kantorslinjen behöver om det inte finns tjänsteunderlag för lärarna, säger David Unger. 

Karolina Söderholm övar sång tillsammans med David Unger. Foto: Kristina Wirén

Hällefors folkhögskola står också inför stora nedskärningar.

– Situationen är mycket allvarlig. Vi kommer att minska antalet deltagare på vår grundskolekurs och det är oerhört tråkigt. Det gör att färre deltagare kan gå vidare i studier eller komma ut i arbete, säger skolans rektor Susanna Stark.

”Våra teatrar betyder väldigt mycket”

När 3 av 28 lärare måste sluta drabbas även en teaterkurs för personer med diagnos inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt kursen i musikteater som folkhögskolan driver i sin filial i Örebro.

Kurserna bidrar till att göra folkhögskolan till en viktig aktör i det lokala kulturlivet, understryker Susanna Stark.

– Kan vi inte längre ta emot lika många deltagare gör det naturligtvis skillnad. Våra teatrar betyder väldigt mycket för den dagliga samvaron, både för våra deltagare och för människorna som bor här, säger hon.