Pendeln håller på att svänga och som alltid riskerar debatten att bli hopplöst svartvit när den gör det, skriver Ämneslärarens editionschef Hampus Jarnlo.

ASL, STL, PBL, KL, IKT, UDL, Prio, Grit, Epa …

Ibland känns det som att det finns oändligt många bokstavskombinationer som rymmer olika pedagogiska modeller och trender i skolans värld. Utan att värdera just de metoder jag lyfter här ovan (det är jag fel person att göra) kan man lugnt konstatera att alla pedagogiska flugor som dykt upp i klassrummen inte alltid vilat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I vårt stora tema kan du läsa mer om vilka som kraschat.

Självklart är det viktigt att lärare får tid och möjlighet att hålla sig ajour – fortbildningen får arbetsgivaren aldrig tumma på. Och lika självklart måste alla ibland prova nya metoder och framför allt ompröva sådana som inte fungerar. Men det är jag övertygad om att de allra flesta lärare redan gör. Det är ju så den beprövade erfarenheten växer fram.

Digitaliseringen har rusat fram och många lärare vittnar om att den som inte hoppat på tåget har betraktats som en bakåtsträvare.

Den vetenskapliga grunden då? De senaste tio åren har flera nya pedagogiska trender i skolan på något sätt inkluderat, eller förutsatt, digital kompetens och digitala verktyg. Digitaliseringen har rusat fram och många lärare vittnar om att den som inte hoppat på tåget har betraktats som en bakåtsträvare. I och med att det gått så fort, och digitaliseringen har skett på så bred front, har det helt enkelt varit omöjligt för forskningen att hålla jämna steg. 

Debatten riskerar att bli svartvit

Men nu dyker det upp allt mer forskning – och andra kritiska röster – som ifrågasätter om digitaliseringen verkligen har gynnat elevernas lärande. I många fall verkar den snarare ha stått i vägen för både ämnesinnehåll och för att eleverna ska få tillräckligt med tid och träning för att utveckla exempelvis sin handskrift, läsuthållighet, finmotorik och rörelseförmåga.

En viktig lärdom tror jag är att aldrig tappa sin kritiskt granskande blick.

Pendeln håller på att svänga och som alltid riskerar debatten att bli hopplöst svartvit när den gör det. Nej, allt digitaliseringen har fört med sig är såklart inte dåligt. Däremot finns det mycket att lära av de misstag som har gjorts. En viktig lärdom tror jag är att aldrig tappa sin kritiskt granskande blick och helt låta sig hänföras av en pedagogisk metod eller trend. Bokstavstroende fundamentalister riskerar att avprofessionalisera skolan.