Fyra aktuella böcker för religionslärare

Ämneslärarens bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om fyra aktuella böcker för religionslärare.

Här tipsar Ämneslärarens bokredaktör om fyra aktuella böcker för religionslärare.

Utveckla ämneskunskaperna i religionskunskap

Religioner, livsåskådningar och etik

Olof Franck, Christina Osbeck, Kerstin von Brömssen (red)

(Gleerups)

”Religionskunskap är ett ämne där lärare och elever kan mötas i samtal om tro och mening, rätt och orätt, gott och ont. Alla människor funderar över etiska och existentiella frågor och för religionsundervisningen utgör de en oumbärlig grund”, skriver författarna. Antologins innehåll är uppdelat i sex större teman: Religionsundervisning i ett kontextuellt perspektiv, Religioner och livsåskådningar, Religion och samhälle, Livsfrågor, livskådning och identitet, Etik och Religionsundervisning i en pluralistisk tid. Här presenteras ämnesteoretiska och religionsdidaktiska perspektiv på hur det centrala innehållet kan uppfattas, vilka frågor som kan vara viktiga att uppmärksamma och vilka forskningsperspektiv som kan bidra till en djupare förståelse. Boken är en kraftigt omarbetad nyutgåva med fokus på nya kurs- och ämnesplaner och riktar sig till lärare i årskurs 4–9 och gymnasiet.

Aktuell forskning ger fördjupad kunskap i religionsämnet 

Religion och samhällsförändring

Dennis Augustsson, Emma Hall, Charlotta Carlström, Bodil Liljefors Persson (red)

(Liber)

Antologin är ett resultat av samarbetet mellan forskare från flera olika discipliner vid Malmö universitet och som presenterar forskningsbaserade och didaktiska perspektiv på religion och samhällsförändringar. Texterna är uppdelade i fyra teman och belyser brännande frågor och aktuella perspektiv – Religion, kön och sexualitet, Religion, politik och samtid, Religion, möten och förändringar och Religion, unga och skolan. Historiska traditioner möter nutida samhällsutveckling. Och religiösa rörelser, trosuppfattningar och identiteter omtolkas i en omvärld som präglas av mångfald och förändringar.

Antropolog och evolutionspsykolog om människans andlighet

Om religionernas uppkomst

Robin Dunbar

(Fri Tanke)

När blev människan andlig? Har uppkomsten av religiositet en evolutionär förklaring? Varför överlever religioner i modern tid? Utifrån banbrytande forskning, kliniska fallstudier och fältarbete från olika delar av världen formulerar här evolutionspsykologen Robin Dunbar en övergripande teori om en i grunden mänsklig impuls – den religiösa impulsen. Han argumenterar för att vår förmåga att tro på det övernaturliga varken är en nyck eller en avvikelse i en annars effektiv evolutionär resa. Snarare kan religiositet och andliga upplevelser utgöra en fördel – både för individens egen hälsa och välstånd och för bräckliga samhällens möjligheter till sammanhållning. Dunbar är en brittisk antropolog och evolutionspsykolog, chef för Social and Evolutionary Neuroscience Research Group vid universitetet i Oxford, och författare till ett flertal böcker.

Antologi om islam

Islam – en religionsvetenskaplig introduktion

Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei (red)

(Liber)

Världen över lever i dag nästan 2 miljarder människor i en muslimsk kulturbakgrund. I den här breda antologin ges en historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt och avslutas i vår samtid med nutida islamtolkningar. Boken presenterar inte bara religionen islam, utan också muslimsk kultur. Texterna, skrivna av forskare från flera olika lärosäten i Sverige, presenteras i kronologisk ordning. Läs om kalifatens tid, islams filosofi, sufism, osmanerna, mogulerna, islamisk modernism, modern politisk shiaislam och islam i Västeuropa och Förenta staterna. Boken är en reviderad upplaga med ett par helt nyskrivna kapitel.

LÄS ÄVEN

34 inspirerande böcker om läs- och skrivundervisning

Meditation vidgar vyerna i religionen

Elever duktiga på att syna religiösa stereotyper

Han tar strid mot antisemitismen i Malmös skolor