Den trendkänsliga skolan

Lärstilar, åldersblandade klasser, grit och ­akvarieklassrum. Skolan är snabb att haka på nya pedagogiska trender. Även när de inte ­håller måttet eller vilar på ­vetenskaplig grund och ­beprövad erfarenhet. Ämnesläraren granskar den trendkänsliga skolan i ­jakten på pedagogiskt bondfångeri, ­hjärnmyter och dagsländor.

Den trendkänsliga skolan