Akvarieklassrummen som bara stör eleverna

Ljust och luftigt, men inte så bra för fokus. Bilden är ett montage.

Trevligt, ljust och luftigt. Så löd arkitekternas förklaring till skolväggar i glas. Det visade sig vara förödande för eleverna.

Snyggt och luftigt. Det var parollen för skolor som byggdes med genomskinligt glas i klassrum, korridorer och matsalar.

Bra för lärmiljön, sades det också. Men helt utan vetenskapligt bevis. Glaset visade sig tvärtom bli ett orosmoment. Eleverna hade svårt att inte titta ut så fort någon gick förbi. Och de som gick förbi vinkade och tjoade gärna på någon de kände.

– I öppna lokaler, oavsett om det är glas eller väggfritt, blir det mycket visuellt buller. Dessutom är det svårt att få till bra akustik i glasade miljöer. Det blir mer auditivt buller, säger Malin Valsö, psykolog och skolutvecklare.

Hon berättar att det kan vara både svårt och dyrt att förbättra akvarieklassrummen i efterhand.

– Byggreglerna kräver visst dagsljus. Sätter man upp gardiner klarar de inte kraven. I stället frostades delar av glaset. Det kostade 50 000 kronor, som kunde använts för läromedel eller något annat i stället, säger Malin Valsö om en skola hon tidigare arbetade för.

Är det slut med akvarieklassrummen?

– Nej, men det har svängt lite kring glasningen. Man fortsätter dock att jobba med trenden om den klassrumslösa skolan, även om jag upplever att det kommer fler och fler väggar.