Sveriges Lärare: Många trender drivs av ekonomiska intressen

Johanna Jaara Åstrand understryker lärarnas rätt att utforma sin egen undervisning. Foto: Oskar Omne

Skyll inte trendkänsligheten på lärarna. Det menar Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Utan lärarnas hjälp hade trenderna aldrig fått fotfäste. Men de är inte för snabba att haka på trenderna. Snarare tvärtom, menar Johanna Jaara Åstrand.

– Lärare är nog rätt trendokänsliga och förkastar ganska snabbt det som inte fungerar i relation till de elever de har ansvar för. Men många av dessa trender, åldersblandat till exempel, är ju drivna av ekonomiska intressen som åläggs lärare och är därmed inte anammade utifrån lärarprofessionens behov eller kompetens. 

– Därför är det så oerhört viktig att det alltid måste vara lärare och lärarkollegiet som får bedöma vad som fungerar och hur undervisningen behöver utformas och varför, säger Johanna Jaara Åstrand.