Skriva för hand

95 procent av lärarna tycker att det är viktigt att eleverna skriver för hand i skolan. Trots det uppger var femte lärare att deras elever inte gör det. Det visar vår stora granskning. ”Förfärligt, många elever kan inte ens hålla i en penna”, svarar vissa. ”Skriva för hand är en för­legad kunskap”, kontrar andra. Vi gör en djupdykning i en laddad fråga.

Skriva för hand