Varannan elev kan tänka sig att fortsätta på distans

Forskaren Anna Åkerfeldt är förvånad över att inte fler gymnasieelever vill återvända till skolan för att undervisas i klassrummen. Samtidigt är det många, främst treor, som lider av ensamhet med distansundervisning. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Elever ser fördelar med distansundervisning men det negativa överväger, visar en omfattande studie. Var femte elev vill fortsätta på distans även efter pandemin och för lika många spelar det ingen roll. Men yrkeseleverna saknar praktiska moment.

Det är forskningsinstitutet Ifous som försökt ta reda på vad eleverna tycker om undervisning på distans istället för i skolan. Man fick svar från drygt 2 300 elever utspridda över landet, varav närmare 600 går på yrkesprogram.

Enkäten besvarades fem-sex veckor in på distansundervisningen i våras. Viktigaste resultatet?

– Vi slogs av hur nyanserade eleverna var, att de kunde se fördelarna med att lära sig ta ansvar och skapa rutiner. Samtidigt beskrev de hur ensamt och svårt det kunde vara, säger forskaren Anna Åkerfeldt, en av författarna som också är verksam vid Stockholms universitet.

Saknar yrkesmoment

En majoritet av eleverna ville slippa distansundervisningen och återvända till skolan på heltid.

– Men jag är förvånad att det inte var fler än 56 procent som ville återvända. 20 procent ville fortsätta på distans och för 24 procent spelade det ingen roll. Det tyder på att distansundervisning kan komma att fungera som ett komplement i framtiden.

Resultaten visade inga större skillnader i svaren mellan eleverna på yrkesprogrammen jämfört med de högskoleförberedande programmen. Som väntat uttryckte yrkeseleverna en saknad efter de praktiska moment som delvis är omöjliga att genomföra digitalt.

Inför påståendet ”När jag studerar på distans uppfattar jag att vi i klassen respekterar varandra” uppstod en skillnad mellan programmen: 73 procent av eleverna på högskoleförberedande program höll med, medan bara 60 procent av yrkeseleverna gjorde det. Förklaring?

– Vi vet inte, kanske är det en hårdare ton på en del yrkesprogram, men det måste undersökas vidare, säger Anna Åkerfeldt.

Svårt med rutiner

När eleverna skulle lista fördelarna med distansundervisning svarade de att det är lättare att fokusera på skolarbetet utan en störande klassrumsmiljö, att det är stimulerande att få ta större ansvar för sina studier – och att det är skönt att kunna sova längre på morgnarna! En yrkeselev i årskurs ett svarade att hen ”gillar att plugga på distans, det är mindre förväntningar angående klädsel, umgänge, etc”.

 När eleverna skulle räkna upp nackdelarna med distansundervisning blev listan längre: de saknar det sociala umgänget, har svårt att hitta rutiner, kan inte fokusera på skolarbetet, får för lite lärarstöd, tappar motivationen, saknar miljöombyte. Så här svarade en tredjeårselev på ett yrkesprogram: ”Jag vill tillbaka till skolan för att det är enklare att få hjälp där”.

Ensamheten visade sig vara ett stort problem: 29 procent av eleverna uppgav att de känt sig ensamma av att ha lektioner i hemmet, att jämföra med sex procent som känner sig ensamma när de är i skolan. Flickor lider något mer av ensamheten än pojkar, och treorna känner sig mer ensamma än ettorna.

– Det visar att digitala kontakter som de hade under våren inte räckte till, för att skapa gemenskap kände eleverna ett behov av att träffa lärarna och träffa varandra i ett fysiskt klassrum.

Dina tips till lärarna?

 – Det här är svårt. Att planera för distansundervisning kräver tid och resurser. I dagsläget är den tiden knapp för många lärare. Mitt tips är att aktivt ta kontakt med elever och skapa möjligheter för småprat för att på så sätt skapa en ökad känsla av gemenskap, svarar Anna Åkerfeldt.

LÄS ÄVEN:

Skolans sociala roll viktig i undervisning på distans 

Pandemins järngrepp minskar elevernas motivation