Pandemins järngrepp minskar elevernas motivation

Ensamheten växer och motivationen tryter för gymnasieelever ju längre tid distansundervisningen pågår, enligt nya rapporten. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Minskad motivation och negativ inverkan på lärandet. Det uppger elever som en följd av distansundervisningen på gymnasiet.
Extra svårt har det varit med yrkeskurser, svenska som andraspråk och matematik, visar en ny rapport från Skolinspektionen.

I tidigare granskningar har Skolinspektionen konstaterat att distansundervisning kan leda till minskad motivation. Det resultatet förstärks i den nya rapporten. Känslan av ensamhet växer ju längre distansundervisningen pågår och motivationen minskar, anser eleverna.

Eleverna i undersökningen tycker dessutom att distansundervisning har en negativ inverkan på själva lärandet. Det hämmas av att inte kunna samarbeta och diskutera med andra elever som man kan göra i ett klassrum.

Stor utmaning på yrkeskurser

Det finns skolor där både rektorer och elever uppger att alla delar av utbildningen kunde genomföras under våren trots distansundervisningen. De flesta skolor har dock behövt planera för att ge eleverna möjlighet att under höstterminen ta igen sådant som sköts upp under våren. Ofta är det praktiska inslag i olika kurser som har skjutits upp. Utmaningen har varit extra stor i många yrkeskurser. 

Men bristande lärarstöd och sämre kommunikation med lärarna har även påverkat lärandet i teoretiska ämnen. Svårigheterna har varit extra märkbara i svenska som andraspråk för nyanlända elever. Många elever upplever också att undervisningen i ämnen som matematik och fysik har fungerat sämre. Detta är resultat som överensstämmer med det som tidigare granskningar har visat, men nu bekräftar intervjuer med elever denna bild, kommenterar Skolinspektionen.

Nya utmaningar

Trots utmaningarna så har apl i stor utsträckning kunnat genomföras på de skolor som ingått i den här granskningen. Den fortsatta smittspridningen innebär dock fortsatta och nya stora utmaningar som skolorna behöver arbeta vidare med, skriver Skolinspektionen.

Granskningen genomfördes med 225 rektorer och cirka 900 elever under veckorna 35–42.

Under den här perioden hade de flesta gymnasieskolor undervisning i skolans lokaler. Erfarenheterna bygger därför på distansundervisningen under våren. I större städer har dock undervisningen delvis skett på distans även under hösten. Nu när rapporten publiceras är gymnasieskolorna återigen stängda och de flesta elever får sin undervisning på distans.

LÄS ÄVEN

Gymnasieelever ger distansundervisningen underbetyg

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram

Läraren: Då funkar distans bra

Pandemin – före, nu och efter