Skolans sociala roll viktig i undervisning på distans

Elevernas hemmiljö har stor betydelse för hur distansundervisningen fungerar. Det betonar forskaren Ingrid Henning Loeb. Foto: Colourbox / Göteborgs universitet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Situationen hemma har stor betydelse för hur eleverna klarar att ta till sig distansundervisningen.
Det betonar forskaren Ingrid Henning Loeb vid Göteborgs universitet. Hon talar också om vikten av skolans sociala funktion även när undervisningen sker via skärmar.

Sedan början av december är det distansundervisning i gymnasiet för att minska smittspridningen av covid-19.

I studien ”Online and alone (och ofta I sängen)” har 89 gymnasielever redogjort för sina upplevelser av distansundervisning. Studien vid Göteborgs universitet har nyligen publicerats och den bygger på elevers erfarenheter av distansundervisning våren 2020.

– Deras redogörelser synliggjorde dels hur undervisningsinnehållet omvandlades till en mängd enskilda uppgifter som ofta skulle hanteras under stress, dels ensamheten som många kände av att sitta hemma på sin egen kammare och utföra dessa uppgifter på egen hand, säger forskaren Ingrid Henning Loeb.

Oro och stress

Eleverna i studien gick det tredje året på både högskoleförberedande program och yrkesprogram över hela landet. Svaren från eleverna visar att många saknade det sociala samspelet i skolan och med kompisar, att de kände oro för anhöriga i riskzon och att de kämpade med nedstämdhet och stress. Det framkom inte några tydliga skillnader mellan programmen när det gällde känslan av stress och ensamhet.

– De allra flesta uttryckte stress och oro medan ett fåtal trivdes med att få vara hemma. Jag undervisar på yrkeslärarutbildningen och visst är utmaningen stor för lärarna att undervisa i praktiska kurser på distans. Det kan handla om allt från att visa hur man lägger förband till moment i industriteknik. Någon elev i studien skrev också som tur är så hade vi inte apl.

Viktigt för hur det ska gå för eleverna är vilken situation de har hemma, betonar Ingrid Henning Loeb.

– Det kan handla om att ha bra uppkoppling, att kunna få stöd från föräldrar om man bor trångt eller har eget rum eller om man har sjuka syskon hemma så att familjen måste vara i karantän. Det här är faktorer som påverkar lärandet.

Sociala samspelet

När nu gymnasieskolor åter övergått till distansundervisning är det också viktigt upprätthålla det sociala samspelet.

– I vissa elevberättelser framgick att de inte tyckte att de känner sina klasskamrater tillräckligt väl för att ta kontakt med dem när de inte är i skolan. De saknade dock samvaron med dem på olika sätt, och värderade kamraternas betydelse för sitt eget lärande och sin egen motivation, säger Ingrid Henning Loeb.

Ingrid Henning Loeb talar om vikten för skolledare och lärare att hålla skolans sociala funktion och lärandets sociala aspekter i ständig åtanke, det vill säga hur relationer påverkar motivation och lärandet.

– Det här vet i princip varenda lärare, men det är något som man på skolnivå behöver hålla i fokus. Vi ser nu till exempel i diskussioner i sociala medier hur formfrågor lätt hamnar i fokus istället, till exempel om man kan få närvaro om man inte har kameran på eller inte sitter upp, säger Ingrid Henning Loeb.

När det gäller formerna för själva undervisningen menar hon att det har skett en utveckling nu då lärarna fått mer erfarenhet att arbeta på distans.

– Lärare kan också få bättre stöd av huvudmännen nu, stöd av kollegor och i olika grupper på nätet med mera.

LÄS ÄVEN

Pandemins järngrepp minskar elevernas motivation