Vaccin till elever gör det möjligt med apl

Många vårdelever i trean på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg har fått vaccin, berättar rektorn Charlotta Björklund. Yrkeslärarnas trepartssamtal sker på distans. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Flera elever på vård- och omsorgsprogrammet har nu fått vaccin mot covid-19 för att kunna genomföra apl på olika arbetsplatser. Deras lärare kan däremot inte besöka arbetsplatserna på grund av smittorisk.
– Visst kan man önska att yrkesgruppen lärare skulle ha högre prioritet när det gäller vaccination, säger yrkesläraren Åsa Sjöstedt.

Zenita Cider är vd för organisationen vård- och omsorgscollege där 163 gymnasieskolor ingår. Hon har uppfattningen att många elever i årskurs tre på vård- och omsorgsprogrammet har erbjudits vaccin.

– Jag kan inte ange någon andel men jag vet att flera regioner har erbjudit elever från 18 år och uppåt vaccin inför apl, säger hon.

Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborg är en av skolorna där många elever på vård- och omsorgsprogrammet har fått vaccin. Det berättar Charlotta Björklund, som är rektor på skolan:

– Våra treor har kontaktats av Region Skåne och andra arbetsgivare inför apl. Men bland de eleverna var nog många redan vaccinerade, eftersom de jobbar inom vården på friiden. De flesta av våra elever i trean ska göra sin sista apl-period på sjukhus

Totalt är det 28 elever som går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet på Drottning Blankas Gymnasium i Helsingborg.

– De allra flesta är vaccinerade men inte alla. Någon har inte hunnit än. Treornas apl-period startar efter påsk, säger Charlotta Björklund.

Svårt utan vaccin

På Dragonskolan i Umeå har eleverna i trean på vård- och omsorgsprogrammet ännu inte erbjudits vaccin. Frågan var uppe på ett möte med organisationen för vård- och omsorgscollege nyligen. Treorna på Dragonskolan ska ut på apl vecka 18. Då blir det på sjukhus och hälsocentraler.

– Om de inte kommer att tas emot på apl så kan det bli knepigt med examen. Så det talar för att de elever som har fyllt 18 år bör erbjudas vaccination men inget är beslutat. Min förhoppning och magkänsla är att de kommer att få vaccin eftersom eleverna bör likställas med vårdpersonalen ute på apl-platserna.

Från den här veckan och fem veckor framåt är ettorna ute på apl inom äldreomsorgen.

– Där har det inte vart något problem att komma ut. Jag tror att de äldre på särskilda boenden är vaccinerade.

Åsa Sjöstedt hade önskat att lärarna skulle prioriteras högre som yrkesgrupp när det gäller att få vaccin. Främst på grund av smittorisken i skolorna och den samhällsfunktion som yrkesgruppen har, men också för att det skulle möjliggöra för yrkeslärare att besöka elever och deras handledare på sjukhus och andra arbetsplatser.

 – Vi har nu trepartssamtal via länk och det hade vi också förra våren med våra treor. Det fungerar bra när det gäller att göra bedömning men det är ju inte optimalt. För oss yrkeslärare är det så givande att få åka ut och till eleverna och deras handledare.

Oro för smitta

På Dragonskolan är en årskurs inne i skolan per vecka medan de andra årskurserna undervisas på distans.

– När man har en klass med 30 elever inne så visst blir det oro för smittspridning. Och det är svårt att hålla två meters avstånd. I metodsalarna där vi har praktiska övningar så brukar vi lärare och elever ha munskydd.

En nyligen publicerad rapport från Skolverket visar att två tredjedelar av huvudmännen i gymnasieskolan varnar för utbildningstapp på grund av pandemin. APL och andra praktiska moment är svåra att utföra.

På Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg tar man igen en del förlorade apl-moment inne i skolan.

– Våra tvåor hade vissa svårigheter med apl före jul. Det berodde bland annat på sjukdomar i personalgrupper. Om något moment i apl inte kunnat slutföras på arbetsplatsen så kan vi göra de momenten med case här på skolan, säger Charlotta Björklund.

I dagsläget är det en tredjedel av eleverna som har närundervisning på skolan medan de andra undervisas på distans. Lärarnas apl-besök ersätts med digitala möten.

– Jag tror att en del av de här trepartssamtalen kommer att ske digitalt även efter pandemin. Det spar tid men visst det är också värdefullt att lärare besöker arbetsplatserna.

LÄS ÄVEN:

Stor risk för utbildningstapp under corona

Varannan elev kan tänka sig att fortsätta på distans