En halv miljon elever saknar schemalagd elevhälsa

Foto: Getty Images

Nu har även resultaten kommit från Elevhälsan.se:s årliga kvalitativa undersökning.

LÄS MER: En fjärdedel av npf-eleverna hemma från skolan

Samma dag som Riksförbundet Attention släppt rapporten om sin årliga skolenkät (länk ovan) redogör även Elevhälsan.se för resultaten från en årlig enkätundersökning. Denna bygger på kvalitativa intervjuer med 600 yrkesverksamma inom elevhälsan.

Årets svar visar att:

● En av fem skolor saknar alla kompetenser som behövs för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det betyder att 200 000 elever inte får hjälp av rätt kompetens.

● Hälften av de svarande anger att det aldrig eller väldigt sällan finns avsatt tid på elevernas schema för elevhälsans personal att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Det betyder att 500 000 elever inte får ta del av schemalagd elevhälsa.

Ett par svar från enkäten:

“Barnen mår sämre i dag och det är inte ofta de får tillfälle att samtala om hälsa. Det är mycket viktigt att få reflektera kring dessa frågor för de kan leda till förändringar i livsstil eller i ett destruktivt liv eller omständigheter.”

“Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet underlättar och gynnar alla i skolan, elever som mår bra kan koncentrera sig mer på sitt skolarbete och lärare kan fokusera mer på sin undervisning.”

Läs mer om årets Elevhälsoveckan här.

LÄS ÄVEN

Hur gör vi screeningen likvärdig?

Eva Augustsson: Det finns inga pedagogiska loppisfynd

Panelen: Hur fungerar din dialog med vårdnadshavare?

Håll koll på Attentions skolkampanj-månad!