Så arbetar skolorna med lagen om visselblåsare

Visselblåsarlagen ska göra det enklare att larma om missförhållanden på arbetsplatsen. Foto: Getty Images och Bildbyrån

För drygt ett år sedan infördes den så kallade visselblåsarlagen som är tänkt att göra det lättare att larma om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats.
Så här fungerar det i verkligheten.

LÄS ÄVEN: Granskning – Lärare vågar inte vara öppet kritiska

Sedan i somras ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

– Innan visselblåsarfunktionen används är tanken att man först ska slå larm internt eller att det ska vara tydligt att man inte kommer att nå framgång om man gör det, säger juridikprofessorn Vilhelm Persson.

Visselblåsarlagen ersätter inte reglerna kring meddelarfrihet och meddelarskydd. 

Så svarar huvudmännen

Vi Lärare har frågat några skolhuvudmän hur deras visselblåsarfunktioner fungerar.

Serdar Dil, nämndsekreterare Barn- och utbildningsförvaltningen Salems kommun:

– Missförhållanden kan rapporteras till en intern funktion inom kommunen. Den interna utredningsfunktionen har en skyldighet att utreda anmälan, ha kontakt med den som har rapporterat, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling. I Salems kommun är det HR-chefen och Dataskyddsombudet som utgör den interna utredningsfunktionen vid visselblåsning.

Carolina Lundberg, HR- och kommunikationschef Thorengruppen:

– Vi har en visselblåsarfunktion som tillhandahålls av en extern leverantör. När en anmälan om visselblåsarärende inkommer startar de dialogen med visselblåsaren. Samtliga är anonyma med automatik men kan välja att lämna sin anonymitet om hen vill det.

LÄS ÄVEN: Misshandlad av elev – ledningen krävde att hon höll tyst

Lars Anders Johansson, presschef Internationella Engelska Skolan:

– Vi har en extern visselblåsarfunktion. Rapportering kan antingen göras skriftligen via webbsida eller muntligen via deras telefonnummer. Man kan givetvis välja att vara anonym i båda dessa rapporteringskanaler. Man kan också om man så önskar rapportera via ett fysiskt möte, vilket bokas via hemsidan.

Frida Blomqvist, kanslichef Tibro kommun:

– Vi har avtal med en extern part om rapporteringskanal och utredning i första steg. Vi har sedan valmöjlighet att genomföra fortsatt utredning i egen regi eller att även köpa den delen externt. Visselblåsarfunktionen nås enkelt via vår hemsida och vårt intranät, men det är den externa parten som är mottagare.

Annette Lilliestierna, kommunikationschef Stadsmissionens Skolstiftelse:

– Man kan anmäla via webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Anmälan registreras i ett system via tredje part och hanteras av lämplig, oberoende person inom Stadsmissionens Skolstiftelse.

LÄS ÄVEN: Facket: Så stoppar vi tystnadskulturen

Nicole Lindberg, nämndsekreterare Filipstads kommun:

– En visselblåsning kan göras till vår upphandlade externa mottagare. När de fått in ett ärende lämnas det över till utredningsgruppen bestående av kommundirektör, kanslichef och ekonomichef. Om någon av dem är inblandade informeras inte den. Om så är lämpligt anlitas även en extern granskare.

Sofia Johansson Hannsberger, stabschef Örnsköldsviks kommun:

– Vår visselblåsarfunktion är en upphandlad extern mottagnings- och utredningsfunktion.

LÄS ÄVEN:

Många lärare skräms av lojalitetsplikten

Yttrandefrihet – det här gäller för dig som lärare

”Många är rädda för att berätta att de är med i facket”