Lärare på friskolan: ”Många är rädda för att berätta att de är med i facket”

Inom vissa friskoleföretag finns en aversion mot facklig verksamhet, som betraktas med stor misstänksamhet.
– Många är rädda för att berätta att de är med i facket, bekräftar en fackligt aktiv lärare i ett
privat skolföretag.

För att hon inte ska drabbas av repressalier har vi valt att låta den fackligt aktiva läraren vara anonym och kallar hen för Kim.

– Där jag jobbar är det många som är rädda för att berätta att de är med i facket. Ännu fler vågar inte aktivera sig fackligt.

På många friskolor finns det en tydlig antifacklig inställning.

– Har man som facklig representant till exempel uttalat sig i media om brister i verksamheten kan man bli inkallad till ett möte med chefen.

Vad händer på det mötet?

– Det kan vara allt från en direkt utskällning till en uppmaning om att inte prata med media.

– Samtidigt vill jag betona att det också finns rektorer som är mycket bra och inte alls är negativa till att lärare är med i facket eller har synpunkter på verksamheten. De förstår att kritik innebär att man bryr sig.

Kim berättar att fackligt aktiva lärare kan straffas genom sämre schema och löneutveckling eller genom att olika lönetillägg minskas eller helt försvinner.

– Det är jätteviktigt att man läser på och har koll på sina rättigheter. Jag tycker att det är något som är fel om man måste vara modig för att vara
fackligt ombud på en skola.

– Tyvärr tycks många chefer sakna kunskap om grundläggande arbetsrättsliga regler.

LÄS ÄVEN

Granskning: Lärare vågar inte vara öppet kritiska

Facket: Så stoppar vi tystnadskulturen

Yttrandefrihet – Det här gäller för dig som lärare

Många lärare skräms av lojalitetsplikten

Misshandlades av elev – ledningen krävde att hon höll tyst