Lärarnas fem hetaste covidfrågor – och svaren

Tester för alla och riskgruppsersättning. Läraren.se reder ut frågorna. Foto: Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Vad innebär det att covid-testningen är fri? Och vad innebär beskedet om riskgruppsersättningen? Och varför säger Anders Tegnell att lärare drabbas mindre än andra? Här är lärarnas fem hetaste frågor om covid-19 – och svaren.

När kan lärare covid-testa sig?

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om att alla med symptom ska få testa sig, både för pågående covid-19-infektion (PCR-test), samt för antikroppar (serologiskt test). Därmed är den tidigare prioriteringarna av samhällsviktiga yrkesgrupper historia.

– Det innebär inte att om några dagar kommer alla 21 regioner testa alla. Det kommer att se olika ut. Vi är inställda på att det går successivt i takt med att smittspridningen och vårdbehovet ökar så ökar testerna, säger Lena Hallengren, socialdemokratisk socialminister.

Vad som krävs för att få ett test kommer att se olika ut, men det krävs någon form av medicinsk bedömning.

– Du behöver inte besöka en läkare, utan det kan man lösa. Man måste se till att man kan ta hand om de prover man tar, och att någon kan ta hand om patienterna. Det är inte bara att testa sig och tro att livet kan pågå som vanligt, säger Marie Morell, SKR.

– Det handlar inte om att göra trösklar eller göra det svårt. Men om man inte vet när man insjuknade, kanske man testar sig i fel skede av sjukdomen. Det behöver inte vara ett fysiskt läkarbesök, säger Lena Hallengren (S).

Överenskommelsen innebär att regeringen står för totalt 5,9 miljarder kronor. 

Länge pågick en kamp mellan regeringen och regionerna, vilket bland annat SVT rapporterat. Statsminister Stefan Löfven vill se bred testning – regionerna som får ansvaret har bromsat.

– Vi känner oss trygga med att vi får ersättning för tester för covid-19, men det har också varit osäkerhet om hur det ska gå till, samt att resurserna kommer nu och inte om ett halvår, säger Marie Morell, SKR.

Harriet Wallberg, avhoppad testkoordinator vid Folkhälsomyndigheten, har sagt till Läraren.se att ett av problemen med att få igång en bred testning är det regionala styret.

När kommer riskgruppsersättningen?

Regeringen har föreslagit en förebyggande sjukpenning mellan 1 juli och sista september – det vill säga under sommarlov och semestertider. Tiden innan och tiden efter de båda datumen kommer inte att ersättas – trots att gymnasieskolan öppnar 15 juni.

– Regeringen vidtar de åtgärder som är nödvändiga vartefter situationen utvecklas. Vi kan inte göra några utfästelser om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta framgent, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Ansökan öppnar först 24 augusti.

– Vi har vänt och vridit på de flesta systemen för att kunna ge ersättning till de som drabbats på olika vis av coronaviruset. Det är en svår situation för den enskilde och jag förstår frustrationen med att det tar tid. Givetvis vill vi ha systemet på plats så snart som möjligt och jag vet att Försäkringskassan arbetar intensivt med att få det på plats, säger Ardalan Shekarabi, till Läraren.se.

Det betyder att pengarna betalas ut som tidigast i september.

Vilka är riskgrupperna?

Cancer, grav fetma och luftvägssjukdomar är några exempel på sjukdomar som Socialstyrelsen listat som tänkbara tillstånd som kan bidra till allvarlig covid-19-sjukdom. Men fortfarande vet forskarna väldigt lite.

– Den bedömning man gjort än så länge är att den främsta riskfaktorn är hög ålder. För vissa riskfaktorer, högt blodtryck till exempel, är det oklart om det är det som utgör risken eller om det snarare är så att många äldre människor har högt blodtryck och att det är därför vi får signalen om att det är en riskfaktor, säger Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, till Läraren.se.

Min sambo ingår i riskgrupp. Får jag del av riskgruppsersättningen?

Inte som det ser ut i dagsläget. Läraren.se har upprepade gånger sökt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), som dock avböjer en intervju medan förslaget är på remiss.

”Regeringen har efter dialog med socialutskottet och socialförsäkringsutskottet arbetat fram en lösning (…). Förordningen har nu skickats på remiss och vi kommer noga att beakta synpunkterna från remissinstanserna och föra en fortsatt dialog innan beslut fattas om den nya förmånen”, skriver Ardalan Shekarabi i en kommentar till Läraren.se.

Varför säger Anders Tegnell att lärare och förskollärare sällan drabbas av covid-19?

Folkhälsomyndigheten har gjort beräkningar som bland annat visar att lärare och förskollärare i lägre grad än andra yrken är inskrivna för vård av covid-19.

En forskningsgenomgång som myndigheten sammanställt antyder att det är vuxna som driver smittan, inte barn. Lärare löper också betydligt mindre risk att drabbas än många andra yrkesgrupper, visar siffror över dem som sökt vård på grund av covid-19.

En tysk studie visar i och för sig att barn har lika stora virusmängder som vuxna, men det är inte självklart att det innebär att de är smittsamma.

– Från andra sjukdomar vet vi att det kan spela roll, till exempel ser man att de som jobbar inom vården blir särskilt utsatta, säger Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi till Läraren.se.

Lärarförbundet: Allt du behöver veta om corona i skolan

LÄS FLER ARTIKLAR PÅ LÄRAREN OM CORONAVIRUSET HÄR