Facket om skolpengen: Ska gå till undervisning

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand vill se ordentliga förändringar i finansieringen av skolan. Foto: Oskar Omne och Adobe stock

Mindre pengar till friskolorna – det har skolminister Lotta Edholm (L) slagit fast.
Sveriges Lärare inväntar direktiven för den kommande utredningen av en ny skolpengsnorm.
– Vi vill se ett systemskifte, inte förändringar på marginalerna, säger ordföranden Johanna Jaara Åstrand.

 

I en intervju med SVT säger Lotta Edholm att kommunerna har högre kostnader än friskolorna, och att de därför kommer att få mer pengar.

– Jag tycker att det är viktigt nu att vi ser över hur kommunernas finansiering ser ut kontra friskolornas. Det kommunala skolväsendet har ju högre kostnader, säger Lotta Edholm till SVT.

Johanna Jaara Åstrand ser fram emot den statliga utredningen om en ny skolpengsnorm, även om Sveriges Lärare vill se större förändringar både vad gäller större statligt ansvar och mer pengar till skolan.

– Men det värsta vore om regeringen inte gör något alls, säger Johanna Jaara Åstrand.

Avgörande för utfallet är vilka instruktioner utredaren får.

Detta är lärarnas huvudfokus

– Huvudfokus måste bli en likvärdig finansiering, alla skolor behöver oavsett huvudman och oavsett var den ligger kunna leva upp till sitt uppdrag. Vi vill se ett system som gör att pengarna går till elevernas undervisning, och inget annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon hoppas att den nya skolpengsutredningen kommer att ta fasta på Thomas Perssons ”Utredning om ökat statligt ansvar för skolan”.

– Det återstår att se vad en skolpengsnorm innebär, och det är ett steg i rätt riktning från det finansieringssystem som driver på överskott och snedfördelning, säger Johanna Jaara Åstrand och tillägger:

– Vi utgår ifrån att Sveriges Lärare kan bidra med en viktig del till kunskapsunderlaget, säger hon.

LÄS ÄVEN:

Läraren efter nya besked om skolpengen: Otroligt tajt

Läraren möter skolministern: ”Det här är min skolpolitik”