Nya siffror från SCB: Så mycket sparas på skolan

Personalen. Elevhälsan. Läromedlen. Nya siffror om besparingarna.

Kostnaderna för skolan är de lägsta på flera år. Störst är sänkningen inom kommunala skolor. Det visar nya siffror från SCB.

Besparingarna syns i Skolsverige.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan dras med kostnadsminskningar kring fyra procent mellan 2021 och 2022. Enligt SCB är det personalneddragningarna som syns.

– För både grundskolan och gymnasiet är det kostnaden för undervisning, främst kostnader för personal, som minskat mest, säger Åza Törnkvist, handläggare på sektionen för Utbildningsstatistik på SCB, i ett pressmeddelande.

Fristående grundskolor gick från en undervisningskostnad på 67 800 kronor 2021, till 65 800 år 2022. 

För offentliga grundskolor har kostnaderna under samma period minskat från 74 100 till 70 400.

Så minskar de totala kostnaderna för skolan.

Kostnaden per barn i förskolan i fasta priser (med hänsyn till kostnadsläget) är den lägsta sedan 2016. Utlägget per barn har inte varit så lågt sedan 2016.

Kostnaderna för personal i kommunala förskolan gått från knappa 50,1 miljarder kronor till 49 miljarder 2022.

Gymnasiet drar ner – igen 

Totalkostnaderna per elev i gymnasieskolan minskade med 3,6 procent. Det är det andra året i rad som det sker en minskning och utgifterna har inte varit lägre sedan 2014.

Kostnaderna för gymnasieskolan varierar stort, beroende på elevunderlag och hur kostsamma de utbildningar som erbjuds är.

Dyrast är de regionala utbildningarna inom naturbruksgymnasiet.

Största kostnadsbantningen inom gymnasiet sker inom de kommunala skolorna.

– Skillnaden mellan de kommunala och de enskilda huvudmännens elevkostnader i gymnasieskolan har minskat sedan 2019 och är nu den lägsta sedan 2012, säger Åza Törnkvist, handläggare på sektionen för Utbildningsstatistik på SCB, pressmeddelandet.

År 2022 lade fristående gymnasieskolor 121 700 kronor per elev, medan de kommunala eleverna kostade 134 800 kronor och de regionala eleverna 231 900.

Mindre till läromedel 

När det gäller utgiftsposten läromedel, utrustning och skolbibliotek har både fristående och kommunala skolor sparat in på kostnaderna. Från knappa 6 400 per elev 2017 i fristående grundskolor till 6 000 kronor 2022, medan kommunala grundskoleelever gått från 5 200 kronor till 5 700 kronor samma år.

Besparingarna har, precis som Sveriges Lärare larmat om, även drabbat elevhälsan.

Under 2021 la de fristående grundskolorna 3 825 kronor per elev och år i fasta priser. 2022 var summan 3 720. För de kommunala grundskolorna gick minskningen från 4  531 kronor till 4 430.