Familjerna reste till Thailand – riskerar höga böter

Resorna till Thailand blir dyra efter att familjer har åkt utan tillstånd från huvudmannen. Foto: Bildbyrån

Tre familjer riskerar tiotusentals kronor i böter sedan de rest till Thailand utanför skoltid – trots avslag från huvudmannen.
– Vi har inte skolplikt i Sverige för att för att försvåra för familjer att resa utomlands, säger Anna Medin, jurist på Skolverket, till Helsingborgs Dagblad.

Två av familjerna hade sina barn i svensk skola under sina resor ­– fem respektive sju veckor långa, skriver tidningen.

Skolan i Thailand uppfyller kraven, enligt Skolverket. Men resan fyller inte skollagens krav på ”synnerliga skäl” till frånvaro.

Nu kräver Helsingborgs stad på mellan 750 och 1 400 kronor per elev och frånvarodag, baserat på familjernas inkomster.

”Ribban för ledighet ligger högt”

Skolan fattar beslut om godkänd frånvaro i varje enskilt fall.

– Ribban för att få en längre ledighet beviljad är hög, säger Anna Medin, jurist på Skolverkket till Helsingborgs Dagblad.

Vi Lärare har tidigare skrivit om en familj i Solna som riskerar 50 000 kronor i böter sedan de under en längre period hade barnen i thailändsk skola, trots skolans avslag på ansökan.

Böter riskerar också en familj i Växjö.

En av familjerna i Helsingborg har tidigare fått godkänt för samma resa och ifrågasätter om skollagen är för sträng – och godtycklig.

– Det är många aspekter som behöver vägas in. Har eleven till exempel missat mycket undervisning, varit sjuk, har svårt att uppnå målen eller tidigare fått beviljat ledigt – då kanske man får ett nej, säger Anna Medin.

”Ovanligt beslut”

Utbildningsdirektören i Helsingborgs stad Tony Mufic säger att böter är ovanligt.

– Under mina sex år i Helsingborgs stad har det skett någon enstaka gång tidigare att det funnits förutsättningar enligt skollagen för beslut om föreläggande om vite, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Och får medhåll av juristen på skol- och fritidsförvaltningen i kommunen.

– Det är viktigt att vitesföreläggande inte utfärdas förrän skolan och huvudmannen uttömt sina möjligheter att finna en lösning på frivillig väg, Elisabeth Seferidis, till tidningen.

Vanligare efter pandemin

På Gran Canaria slår Svenska skolan rekord i ansökningar från familjer som vill att deras barn ska gå i skola utomlands.

Rektor Josefine Karlsson tror att möjligheten till distansarbete som kom med pandemin gör att fler ser det som en möjlighet att låta barnen fullgöra skolplikten utomlands.

– Tidigare hade de flesta föräldrar spanska jobb och arbetsgivare – nu är det tvärtom. Så vi märker tydligt av den här gruppen distansarbetare, Josefine Karlsson, till SVT.

Riksrevisionen har tidigare kritiserat skollagen för att vara otydlig, men föreslagit böter för familjer som reser utan lov.

LÄS ÄVEN: 

Elever på semester utan lov riskerar böter