Expertens råd – om du drabbats av arbetsskada

Det är viktigt att vara noga med dokumentationen för att kunna få ut ersättning vid arbetsskador, är ett av råden från Lärarförbundets Hans Flygare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Du kan söka livränta om du bedömer att du inte har arbetsförmågan kvar efter att ha drabbats av varaktig skada på grund av en arbetsrelaterad olycka eller sjukdom.
Men ansökningarna prövas noga av Försäkringskassan och det är viktigt att vara noga med dokumentationen.

Hans Flygare, specialist på arbetsskade- och socialförsäkringsfrågor på Lärarförbundet, ger råd vad du ska tänka på vilket sätt facket kan hjälpa dig.

Om du drabbats av en allvarlig arbetsskada, tänk då på att...

 • Uppsöka vården direkt och få skadan undersökt av läkare så snart skadan inträffat. Att stanna kvar och härda ut tills arbetsdagen är slut kan försämra möjligheten att senare få ersättning från försäkringarna.
 • Meddela din chef och skyddsombud vad som hänt. Chefen anmäler skadan i samverkan med skyddsombudet till Försäkringskassan och du själv anmäler till AFA-försäkring (den kollektivavtalade försäkringen TFA).
 • Ta en tidig kontakt med Lärarförbundet lokalt med ditt skyddsombud, arbetsplatsombud eller avdelning. Du kan också ringa till Lärarförbundet kontakt så blir du lotsad till rätt stöd.
 • Vid arbetssjukdom, på grund av exempelvis ohälsosamt hög arbetsbelastning under längre tid, är det viktigt att i tid signalera till din chef att du inte mår bra och att du har för mycket att göra. Det är viktigt att du dokumenterar att du gjort detta via ett mail eller mötesanteckningar.
 • Be chefen att prioritera och minska mängden arbetsuppgifter eller göra annan åtgärd som minskar arbetsbelastningen. Åtgärderna ska följs upp så att stressen och arbetsbelastningen verkligen minskar.
 • Ditt skyddsombud är både är ett stöd men hen kan även använda sina särskilda befogenheter om inget händer. Ett skyddsombud kan begära svar om vilka åtgärder arbetsgivaren avser att vidta och kan även begära en förhandling om ditt läge.
 • Dokumentera allt. Det är mycket viktig om du inte kan arbeta i samma omfattning som tidigare. För att få ersättning från försäkringarna måste det gå att visa att den ohälsosamma exponeringen och din nedsatta arbetsförmåga har ett orsakssamband.

LÄSTIPS: Efter fackets kamp – Carina får lön livet ut

Vad är livränta/arbetsskadeersättning vilken typ av nivå handlar det om av arbetsskada för de som beviljas detta? Vad är AFA och vilken funktion har de kring ersättning?

 • Om arbetsskadan medför bestående inkomstförlust (från det datum då skadan bedöms varaktig) söker man ersättning genom den allmänna arbetsskadeförsäkringen, vilken ersätter inkomstförluster under basbeloppstaket (7.5 prisbasbelopp motsvarar 29750 kr /månad ).
 • Den som har högre inkomst söker ersättning också från den kollektivavtalade försäkringen (AFA-försäkring). I de flesta fall krävs först att Försäkringskassan beslutat att bevilja ersättning för arbetsskada.
 • Tänk på att du måste ansöka om ersättning när skadan bedöms som varaktig. När det gäller stressrelaterade sjukdomar är det ofta ett svårt bevisläge. Försäkringskassan lyfter ofta fram det som talar emot sambandet med olyckan. Det kan handla om konkurrerande skadeorsaker eller normala åldersförändringar. Det är därför viktigt med dokumentationen, som beskrevs tidigare.

LÄSTIPS: Carina fick stroke av lärarjobbet: ”Tänkte nu dör jag”

Om man får nej från Försäkringskassan eller AFA-försäkring vad kan du göra? 

 • Du kan överklaga beslutet. På sista sidan i beskedet står hur du ska göra. Det är mycket viktigt att hålla koll på när din överklagan senast ska vara inne. Om du får ont om tid kan du begära anstånd. Upp till en månad eller två brukar kunna beviljas.
 • När det blir ett nej handlar det oftast om ett bristfälligt medicinskt intyg och för dålig dokumentation av skadeorsakerna.
 • Det är du själv som äger ditt ärende. Lärarförbundet tar i normalfallet inte över eller driver ärendet men Lärarförbundet kontakt kan ge vägledning om du inte redan fått stöd lokalt eller regionalt från förbundet.

Källa: Hans Flygare, specialist arbetsskade- och socialförsäkringsfrågor Lärarförbundet