Efter fackets kamp – Carina får lön livet ut

Gymnasieläraren Carina Johansson kämpar fortfarande för att komma tillbaka efter stroken hon fick av lärarjobbet, och har med Lärarförbundets hjälp fått igenom en arbetsskadeersättning på 1 750 000 kronor. Foto: Martin Friberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Efter flera års rättsprocesser mot Försäkringskassan har gymnasieläraren Carina Johansson, med hjälp av facket, beviljats full livränta med 1 750 000 kronor i arbetsskadeersättning.
– Pengar är inte allt, men jobbet förstörde mitt liv, och det har varit en hemsk resa. Nu kan jag äntligen börja tänka på livet här och nu, säger hon.

LÄSTIPS: Allvarliga arbetsskador – expertens råd till drabbade

Läraren Carina Johansson drabbades av arbetsrelaterad utmattning och stroke. I flera år har hon kämpat för att få sina arbetsskador godkända och beviljas arbetsskadeersättning av Försäkringskassan.

Levde under existensminimum

Carina har tvingats leva på mindre än existensminimum och sålt det hon kunnat avvara för att klara sig ekonomiskt under den långa processen. Samtidigt har hon genomgått rehabilitering.

– Jag har haft det jättetufft. Men jag har haft en övertygelse om att det kommer att gå bra. Och förbundsjuristen Erika (reds anmärkning Engman Litfeldt på LO-TCO:s rättsskydd) har varit helt fantastisk, säger Carina Johansson.

Hävdade att hon var frisk

Under hösten 2016 ansökte Carina Johansson om arbetsskadeersättning (livränta) från Försäkringskassan. Hon förstod att hon aldrig skulle klara av att arbeta igen efter att ha genomgått utmattningssyndrom och stroke.

Men hon fick avslag.

Försäkringskassan hävdade att hon i stort sett var frisk från sitt utmattningssyndrom när hon fick stroke. Därför prövades aldrig om utmattningsbesvären var orsakade av arbetet eller inte, trots att Carina begärt att sjukdomarna skulle ses i ett sammanhang.

– Det kändes ofattbart kränkande när Försäkringskassan först avslog min ansökan om livränta. Jag förstod inte hur de tänkte överhuvudtaget, säger Carina Johansson.

LÄSTIPS: Carina kunde dött av lärarjobbet – berättar om stroken och långa vägen tillbaka

Försäkringskassan hävdade att det saknades medicinskt stöd för att arbetet skulle ha orsakat stroken, som en akut effekt av arbetet, eftersom hon hade varit sjukskriven under nästan 8 månader när hon fick den.

Carina ansökte och beviljades rättshjälp av Lärarförbundet vilket ledde till att hon kunde få professionell juridisk hjälp av förbundsjuristen Erika Engman Litfeldt på LO-TCO Rättsskydd.

Hög arbetsbelastning, stress, höga krav och låg egen kontroll lyftes fram som skäl till att hon drabbats av såväl utmattningssyndrom som stroke.
Försäkringskassan höll fast vid sitt beslut när frågan prövades av förvaltningsrätten och rätten gick på Försäkringskassans linje.

Rättsskyddet – fackets advokatbyrå

Vad är rättsskyddet och när kan de kopplas in? 

  • Man kan kort beskriva rättsskyddet som fackens advokatbyrå.  Lärarförbundet kan i vissa fall bevilja rättshjälp via LO-TCO rättsskydd om din skada har ett klart samband med arbetet. Prövning om rättshjälp görs normalt när Förvaltningsrätten är nästa instans eller när det blivit nej när AFA omprövat sitt beslut.

  • För att kunna få rättshjälp krävs bland annat att olyckan eller sjukdomen har inträffat i samband med yrkesutövning inom någon av Lärarförbundets olika yrkesgrupper.

Varför kan facket inte driva alla ”fall” och hur många drivs just nu?

  • Det krävs en rimlig chans till framgång för att få rättshjälp eftersom det är dyrt att driva en rättsprocess. Bedömningen görs på Lärarförbundets centrala kansli och ofta i samråd med rättsskyddet. Avvägningen måste göras så förbundets resurser används på ett för medlemmarna rimligt sätt. Lärarförbundet har för närvarande cirka 10-15 ärenden som drivs av rättsskyddet.

Källa: Hans Flygare, specialist arbetsskade- och socialförsäkringsfrågor Lärarförbundet

Överklagade med hjälp av facket

Men Carina fick hjälp att överklaga och man påtalade återigen att båda skadorna skulle godkännas som arbetsskador. Ytterligare bevis på att Carina var svårt sjuk i utmattningssyndromet när hon fick stroken lades fram. Kammarrätten prövade fallet och ansåg att Försäkringskassan agerat felaktigt.
Ärendet skickades tillbaka till Försäkringskassan för ny handläggning. En försäkringsmedicinsk rådgivare ansåg då att Carinas arbete orsakat både utmattningssyndromet och stroken.

Det ledde till att Försäkringskassan, efter flera års processande, beviljade Carina full livränta på cirka 1 750 000 kronor. Arbetsskadeersättningen betalas nu ut månadsvis till dess hon fyller 65 år.

Hon har också beviljats ersättning för 24-procentig medicinsk invaliditet av försäkringsbolaget. Den kollektivavtalade försäkringen AFA hjälper till att fylla upp så Carina totalt får ut samma lön, cirka 23 000 kr i månaden efter skatt, som om hon hade arbetat kvar i sitt yrke som lärare.

– Det har varit jätteskönt att facket funnits där och hjälpt mig igenom detta och att jag äntligen kan lägga detta bakom mig, säger Carina Johansson.

LÄS ÄVEN

Sjukskriv dig – då orkar du mer

Därför går många lärare in i väggen

Testa dig själv – är du i riskzonen för sjukskrivning?