Därför går många lärare in i väggen

Forskaren Marie Nordin tycker att skolorna måste testa nya arbetsformer.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det är inte konstigt att många lärare går in i väggen.
Det menar Maria Nordin, docent i psykologi vid Umeå universitet.

I många år har hon forskat om lärarnas arbetsmiljö. Och sett många lärare bränna ut sig.

En förklaring, menar hon, är att skolans arbetsmiljö mest har kretsat kring eleverna.

– Men jag tror att en bra arbetsmiljö för lärarna är positiv också för eleverna.

Maria Nordin tycker att skolan måste tänka nytt. En variant är att ha så kallade klassmentorer som Norrängsskolan i Lycksele. Hon har närstuderat skolan som nästan lyckats halvera sjukskrivningarna.

Maria Nordin.

– Modellen med en lärare i ett klassrum har vi haft sedan 1850-talet. Dagens skola och samhälle ställer helt andra krav. Därför behövs det fler vuxna i klassrummet.

Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet, är inne på samma spår. Han tycker att tvålärarsystem borde införas på fler håll.

– Det är en resursfråga men det finns uppenbart både pedagogiska effekter och effekter på lärarnas arbetsmiljö.

”Skolans arbetsmiljö har kretsat för lite kring lärarna.”

Ett problem som knappast förbättrar tillfrisknandet, menar vissa lärare, är att skolledningen kräver en detaljerad sjukplanering från läraren som sjukskrivit sig. En slags kommenderad sjuknärvaro, fast från sjukbädden.

Lärarförbundet är tydlig i sina rekommendationer: ”Chefen kan inte kräva att du ska lämna in en detaljerad planering.” Men många gör det ändå.

– Lojalitet till elever och kollegor är en förklaring, säger Hans Flygare, som menar att sjukfrånvaro-ökningen har planat ut sedan 2017.

– Men det finns inget enkelt samband mellan sjuktal och arbetsmiljö. Sjuktal beror på många olika faktorer. Det vi kan vara på det klara med är att stressrelaterad ohälsa ökat.

Vad ska man göra åt det?

– Systematiskt arbetsmiljöarbete och se till att det är balans mellan krav och resurser, säger Hans Flygare.

– Men glöm inte förskollärarna, säger Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik vid Malmö högskola.

Hon menar att förskollärarbristen i kombination med hög personalomsättning och brist på vikarier gör att förskollärarna hamnar i en rad professionella dilemman som skapar konflikter och gränslöshet.

– Det undergräver hela yrket. Uppmärksamma och framför allt uppvärdera förskolans arbete, säger hon.

LÄS MER:
Sjukskriv dig – då orkar du mer

De halverade lärarnas sjukskrivningar

Därför går många lärare in i väggen

Läraren Carina föll ihop på golvet – var sjukskriven i sju år

Testa dig själv – är du i riskzonen för sjukskrivning?