Tryggare med tvålärarskap: ”Det är ruskigt skönt”

Foto: Jeffrey McIntosh

Med två vuxna i klassrummet upplever musikläraren Jens Borvall att han hinner med differentiering. För kollegan Alexander Carlberg innebär det även en trygghet.

På schemat står komposition, och musiklärarna Alexander Carlberg och Jens Borvall arbetar tillsammans i klassrummet.
På Nynässkolan i Gävle ger tvålärarsystemet bättre arbetsmiljö och högre resultat.

Eleverna sitter två eller tre vid pianon, men arbetar på datorn. Målet är att skriva en egen melodi med ett ackord, tre toner.

Alexander Carlberg går igenom i programmet Soundtrap.

Längst bak i klassrummet hämtar eleverna hörlurar ur en plastback innan de sätter i gång.

– Vill du ha en ledsen melodi eller en glad, frågar Alexander Carlberg en av eleverna.

Kan bolla idéer

Tonslingor, småprat och beats blandas.

Lärarna går runt i klassrummet och den angränsande gitarrsalen, där en grupp elever väljer att sitta.

– Många musiklärare känner sig ensamma, är man två i det här ämnet kan vi bolla idéer. Det ruskigt skönt, säger Jens Borvall.

– Står man ensam kan man börja tvivla, har jag lagt ribban för högt, förstår de vad jag pratar om? Då finns det en person till att snacka med. I musik är det i praktiskt taget omöjligt att både driva undervisningen och samtidigt bedöma 25–30 elever, hjälpa dem som behöver och samtidigt ge push till dem som behöver extra utmaningar. Man behöver vara två, säger Alexander Carlberg.

”Det handlar om tid”

Nynässkolan har arbetat med två­lärarlösningar sedan 2019.

I musiken brukar en lärare hålla i genomgången, den andra kan placera sig strategiskt i klassrummet där det riskerar att bli oroligare.

– Man har två olika vuxna att haka fast sig i som elev. Och som lärare hinner jag all differentiering – det handlar om tid, säger Jens Borvall.

Tvålärarsystemet på Nynässkolan

• Nynässkolan införde tvålärarlösningar 2019 och det har utarbetats successivt.

• Tvålärarsystemet används i praktisk/estetiska ämnen, svenska och svenska som andraspråk och engelska. I matte undervisar två lärare tre klasser, i vissa fall tre lärare i fem klasser.

• Tvålärarlösningar har också delvis införts i so- och no-ämnena.

• Tvålärarskapet finansieras genom strukturbidraget, som är högre till skolor i utsatta områden.

Han undervisar också i engelska, ett av ämnena där tvålärarsystemet har gett resultat för Nynässkolans elever. Många av dem är nyanlända och har bristande grundkunskaper.

– Nu kunde de få extraskjutsen och extratid och de andra kunde fortsätta. Vi såg stora skillnader i progression, flera fick betyg, säger Linnea Holstensson, lärare i svenska och engelska och arbetsplatsombud för Sveriges Lärare.

”Två lärare är bara toppen”

Hon är på väg in i tvålärarundervisning i svenska tillsammans med Mika Sundelin, lärare i svenska och svenska som andraspråk (sva). På Nynässkolan undervisas sva-eleverna tillsammans med svensk­eleverna.

Mika Sundelin undervisar sin andra termin efter examen.

– Först blev jag lite undrande hur det ska gå till med svenska och sva, det är två olika ämnen. Men två lärare är bara toppen. Förutom stöd med planering får jag se hur man gör i klassrummet, hur man presenterar saker så eleverna blir pepp. Jag suger åt mig som en svamp, säger hon.

Foto: Jeffrey McIntosh

Mika Sundelin undervisar sin andra termin efter examen och uppskattar tvålärarskapet.

Svensklektionen i årskurs 7C inleds med tio minuter tyst läsning.

Mika Sundelin och kollegan Britta Silfver sitter längst fram, försjunkna i varsin bok. Målet är att bygga elevernas ordförråd, och det finns böcker på katedern att låna för de som glömt.

I tystnaden susar ventilationen.

Dagens lektion handlar om argumentation. Eleverna övar på att skriva motargument, två och två.

Ställer krav på rektor

På lärarutbildningen diskuterades inte tvålärarundervisning.

– Ingenting. Jag blev förvånad när jag hörde att Nynässkolan jobbar så och ingen av mina studiekompisar kör med tvålärarsystem, säger Mika Sundelin.

– Vi sambedömer, samplanerar. Vi stämmer av bedömning med varandra. Det blir ett flyt och stressnivåerna sjunker. Man kan vara den lärare man vill vara, glad och samtidigt se eleverna. Göra bra lektions­innehåll som är välplanerat, säger Linnea Holstensson.

Rektor Anna-Karin Lindblom hoppas att upplägget kommer att kunna kvarstå, trots nedskärningarna. Sveriges Lärare i Gävle har som så många andra manifesterat mot åstramningarna.

”Fokusera på att behålla”

Hittills har skolan finansierat tvålärarupplägget genom högre struktur­bidrag, skolan har elever från socialt utsatta områden.

– Vi märker av tuffare tider, än så länge har det handlat om att vi inte kunnat sätta guldkanten. Vårt mål har varit att behålla och utöka, nu får vi fokusera på att behålla, säger hon.

Tvålärarsystem ställer krav på henne och organisationen.

– Man måste få förutsättningarna, planeringstid, få påverka hur vi lägger upp det och vilka vi jobbar med, få komma med tankar och idéer. Men man måste också få utvärdera och få några testår. Det kan bli lite rörigt i början, det kostar och tar tid. Men det ger så mycket, både personligt och arbetsmiljömässigt, säger Linnea Holstensson.

För 9D är det några veckor kvar med komponeringen och låtarna växer fram – en lektion åt gången.

Lärarna: Detta krävs för tvålärarsystem

Lärarna på Nynässkolan om vad som får undervisningen att fungera när man är två:

• Tvålärarsystem kostar. Resurser är ett krav.

• Låt undervisande lärare vara med i rekryteringsprocessen – det blir smidigare när lärarna funkar ihop.

• Ge tid till planering och sambedömning. På Nynässkolan har samtliga lärare gemensam planeringstid.

• Sambedömning blir smidig när lärarna går igenom ett par prov eller uppgifter gemensamt och sätter en gemensam nivå.

• Ge organisationen tid – särskilt i början.

• Var inställd på att finjustera upplägget efterhand.

• Utvärdera vad som fungerar och inte.

• Var öppen för andras idéer.

• Kommunicera rakt – redan från början.

• Gemensamma planeringsverktyg sparar tid, då behöver lärarna inte diskutera vem som ska kopiera läxförhöret.

LÄS MER:

De fick ett lyft av att jobba med två­lärar­skap: ”Pulsen går ner”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Klasserna slogs ihop – då ökade studieron