Klasserna slogs ihop – då ökade studieron

Lärarana Pia Nykvist och Solveig Holmfridardottir Gudnadottir på Katrinlundsskolan i Strängnäs.

Katrinlundsskolan i Strängnäs slog ihop två femmor till en stor klass.
Tvålärarsystemet har gett ett resultat över förväntan:
Studieron och studiefokuset har ökat.

Lärarna Pia Nykvist och Solveig Holmfridardottir Gudnadottir hade tidigare varsin mindre klass, men samarbetade ofta med varandra över klassgränserna.

Men i slutet på november förra året slogs deras klasser ihop till en.

Pia Nykvist undervisar i svenska och engelska och Solveig Holmfridardottir Gudnadottir undervisar i matematik, NO och teknik. Till sin hjälp har de också en elevresurs.

Genomgångarna sker i helklass och sedan brukar klassen delas upp i grupper som sprider ut sig på två klassrum.

– De är inte alla 33 elever i klassrummet hela tiden, säger Solveig Holmfridardottir Gudnadottir

Mer risker med små grupper

På frågan om det finns några risker med en så stor elevgrupp, så menar hon att de mindre grupperna är mer riskabla.

– Är det svårt för en elev att hitta en kompis då blir det väldigt ensamt i de mindre sociala sammanhangen, säger Solveig Holmfridardottir Gudnadottir

I den större gruppen har de sociala relationerna för eleverna vuxit och de har hittat nya kompisar. Förutom det sociala – som är ett resultat av den nya klassen – så händer det saker även på kunskapsfronten; kunskapsstarka elever tar gruppen framåt och de får med varandra.

– Det blir mer diskussioner och en större dynamik i klassen, säger Pia Nykvist.

Drar nytta av varandra

När eleverna kommer in från rasterna, och det ibland uppstår en konflikt, drar lärarna nytta av varandra. En av lärarna kan börja lektionen medan den andra tar sig an att lösa konflikten som tagits med in från rasten.

– Lektionen kan börja i tid och den större elevgruppen blir inte lidande av att det tas tid från dem att lösa andra elevers konflikt, säger Solveig Holmfridardottir Gudnadottir.

Att vara två lärare i samma klass säkerhetsställer också elevernas resultat. Möjligheten till att diskutera och bolla med varandra. Samplanera och sambedöma. De två lärarna får också en bättre överblick på elevernas kunskaper.

– Att vara två lärare som planerar och bedömer ihop, det blir mer rättssäkert, säger Pia Nykvist.

– Det är inte heller så att den ena håller i lektionen och den andra planerar själv. Vi är alltid två aktiva lärare i klassrummet, säger Solveig Holmfridardottir Gudnadottir

”Gör något med självkänslan”

Tvålärarsystemet gör att de ser eleverna i större utsträckning än tidigare. Lärarna rör sig runt i klassrummet och pratar med eleverna samtidigt som eleverna upplever att de får snabbare hjälp, enligt lärarna.

Charlotte Waltersson Fredin, som är rektor på Karinlundsskolan, säger att resultatet av hopslagningen av klasserna har varit över förväntan. Särskilt den studiero och det studiefokus som har uppkommit. 

Hon uppmärksammar att klassens flexibla gruppsystem gör att elever som behöver extra hjälp av speciallärare numera kan vara kvar i klassrummet istället för att gå iväg till avskilda grupprum.

– Jag märker att det gör något med elevernas självkänsla. Alla elever ser det inte som något positivt att gå till en speciallärare för att få hjälp. Då blir det inte lika utpekande för eleverna när de får hjälp inom ramen av dem rummen de vanligtvis är i, säger Charlotte Waltersson Fredin.