Umeå: Frustrationen ökar – ”En del säger upp sig”

Maria Cronqvist är gymnasielärare och vice ordförande för Sveriges Lärare i Umeå.

Trots ekonomiskt överskott sparar Umeå kommun på skolor och förskolor.
– Det har man gjort under många år, säger Maria Cronqvist som är gymnasielärare och vice ordförande för Sveriges Lärare i Umeå.

Hon är mycket upprörd och beskriver de kommunala budgetarna på förskolans och skolans område som otillräckliga.

– Kommunpolitiker säger att de satsar men det är inte sant. Möjligen tätar man läckor. Det som pågår är långtgående nedskärningar även om man kallar det för omorganiseringar och effektiviseringar.

– Vi får till exempel inte kompensation för vare sig kostnadsökningar eller den större mängd elever och barn med behov av anpassningar. Det skärs ner på antalet elevassistenter och andra stödresurser. Lärarna får fler kringsysslor.

– På gymnasiet ökar storleken på undervisningsgrupperna trots att vi vet att det leder till att fler elever inte klarar studierna. På en del grundskolor ökar undervisningstiden och förskolans pedagoger har noll planeringstid. Inom för- och grundverksamheterna får man allt oftare vikariera för varandra.

Frustationen ökar bland personalen:

– En del säger upp sig. Politikerna måste börja satsa mer på både kompetensförsörjningen och elevers lärande.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande:

Inget svar.

Fakta Umeå
Antal invånare: 132 235.
Kommunalskatt: 22,8.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 88 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 82 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 12,1.
Elever åk 7–9 per syv: 507,7.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 49 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 10,1.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.