Sparkrav på 11 miljoner: ”Ledsna och besvikna”

För lärarna Linda Andersson och Jennie Svensson på Almers skola i Varberg känns Varbergs sparkrav – trots halveringen – närmast som ett hån.

Trots många protester och hårt arbete för att få politikerna i Varberg att tänka om måste skolan spara elva miljoner – motsvarande 18 tjänster.
– För en redan hårt pressad organisation känns det som sista spiken i kistan, säger Linn Silverby, Sveriges Lärares ordförande i Varberg.

Varbergs kommun har valt att spara elva miljoner kronor på skolan. Utgångsbudet från kommunen var mer än det dubbla, 23 miljoner kronor. 

– Vi har varit oeniga kring budget med arbetsgivaren i olika samverkansforum och förhandlingar hela vägen. Vi har haft många samtal och diskussioner och vi har presenterat verifierade siffor om kostnader och vilka konsekvenserna skulle bli av nedskärningarna. Siffrorna ljuger inte, säger Linn Silverby, Sveriges Lärares ordförande i Varberg.

Politikerna lät sig påverkas och halverade sparkravet. Men det upplevs inte som en seger. 

– Personalen och uppgivna vårdnadshavare, undrar säkert förtvivlat varför det inte satsas mer på förskola och skola i Varberg. Det är tyvärr inte vi som bestämmer utan det är politiska beslut. Sveriges Lärare i Varberg har kämpat högljutt för att det inte skulle bli så här, säger Linn Silverby.

”Hålls nästan emot oss”

Konsekvenserna kommer att bli kännbara, tror Linn Silverby.

– Sjukskrivningstalen visar att det är allvarligt, det finns en stor oro kring arbetsmiljön. Varberg är en växande kommun och det finns stora förväntningar bland kommuninvånarna att skolan ska vara bra. Besparingen på elva miljoner är tyvärr inte den första utan bara den senaste i en negativ trend.

– De elever som har störst behov kommer att drabbas hårdast. Det var en bister höst och effekterna av åtstramningarna kommer att märkas tydligt under våren. Att nå upp till kraven i Skollagen blir mycket svårt.

Linn Silverby, ordförande för Sveriges Lärare i Varberg.

Kostnaderna för personal och undervisning per elev är lägre än genomsnittet i Halland och i riket. Enligt Linn Silverby har man ändå lyckats med en god måluppfyllelse tack vara hårt och målmedvetet arbete. Bland annat eftersom man accepterat en begränsad löneutveckling i flera år. 

För lärarna Linda Andersson och Jennie Svensson på Almers skola i Varberg känns det närmast som ett hån.

– Det hålls nästan emot oss att vi lyckats upprätthålla standarden trots tidigare neddragningar, säger Linda Andersson.

– Vi känner oss otillräckliga, ledsna och besvikna. Under flera år har personalen på Almers skola gått på knäna, nu kommer vi krypa fram. Väggen är nära, säger Jennie Svensson.

Halv seger på annat håll

Varbergs förskolor och skolor är extremt återhållsamma med vikarier, enligt Linn Silverby, och personalen uppmanas att täcka upp för varandra, inte bara vid korttidsfrånvaro utan även under längre perioder. Det finns skolor som satt det i system även för föräldraledighet och liknande.

Vetskapen gör att man går till jobbet trots sjukdomssymptom.

– Man vågar inte vara sjuk eftersom man vet att det kommer att drabba kollegorna med ännu mer arbete, säger Linda Andersson.

Även om sparkravet trots allt halverades efter lärarnas protester så ser Linn Silverby en halv seger på ett annat håll.

– För första gången finns det nu ändå nedskrivet i kommunen vad riskerna med att ta bort resurser från förskolan och skolan kan leda till: Färre lärare, mer undervisningstid, större barn- och elevgrupper och risk för mindre resurser till barn och elever med behov. För en redan hårt pressad organisation känns det som sista spiken i kistan.